Pressmeddelanden

Pressmeddelande – Värnamo Energis övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Vi har ett ansvar, att vid behov, ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media, press och allmänhet snabb respons i relevanta frågor. Denna samlingssida med pressmeddelanden är en av våra officiella kommunikationskanaler som vi använder för att nå ut med budskap som är av större vikt för bolaget och dess kunder.

Använd filtret nedan för att se pressmeddelanden för respektive affärsområde.

Vi publicerar även nyheter via vår kundtidning, via vårt digitala nyhetsbrev samt via vår nyhetsportal på hemsidan.
Kontakta marknadskommunikatör Madeleine Ståhl om du har frågor om våra nyhetsaviseringar
eller har övergripande aktuella frågeställningar som rör information kring bolagets verksamhet och tjänster.

Kompletterande info