Upphandling - inbjudan anbudsgivning

Just nu har Värnamo Energi inga pågående anbudsförfrågningar / inga offentliga upphandlingar.

Förfarande vid inköp av produkter och tjänster

Alla inköp inom samtliga av Värnamo Energis verksamhetsområden görs i enlighet med gällande lagstiftning, i enlighet med Värnamo Energis egna fastställda inköpspolicys för respektive affärsområde samt i enlighet med vår grundläggande miljöpolicy och vår affärsidé.

Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis inköp av produkter och tjänster, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.

Kundtjänst
Vanliga frågor & svar

Funderar du på något?
Vi hjälper dig gärna!

Allt om koncernen

Värnamo Energi koncernens historik, affärsidé, ägarstruktur, styrelse, ledning och personal. Information om upphandlingar, lediga jobb, praktik, studiebesök och sponsorsamarbeten.

Affärsområden

Värnamo Energi bedriver verksamhet inom affärsområdena; elhandel, elnät, kommunikation, värme, gas, tjänster och energiproduktion.

Våra anläggningar

Värnamo Energis koncernens anläggningar för produktion och/eller distribution av el, värme, gas, bredband & tv. Samt våra kontor och kundmottagningar.