Sammanfattning av året 2020

Året 2020 närmar sig sitt slut och säkert fler med mig sitter och försöker sammanfatta detta mycket speciella år.

En sammanfattning av energiårets utmaningar brukar innehålla brist på eller för mycket nederbörd, stormar eller åska som orsakat el-avbrott, kyla och tjäle som gjort det svårt att gräva ner ledningar. Under året har vi varit förskonade från detta.

Årets utmaning har för oss, som för alla andra, överskuggats av den pandemi som drabbat en hel värld. En gemensam utmaning som krävt att vi kraftsamlat, samarbetat och tagit hänsyn på ett sätt som jag hoppas blir något som vi tar med oss framåt.

Vi ställde tidigt om för att säkerställa att kunna leverera värme, el och bredband. I stort har det handlat om det grundläggande att hålla avstånd och tvätta händerna. Många har arbetat hemifrån, vi har haft digitala möten och planerat för att de som måste vara på plats också ska känna sig trygga och hålla sig friska.

Årets framgångar summerar vi i att vi fortsätter utveckla vår verksamhet. Vi har genomfört en mängd projekt i kommunen, vissa syns mer än andra. Under året har vi fortsatt haft fokus på era omdömen från vår senaste kundundersökning. Vi fick då höga betyg från er på leveranssäkerhet och bemötande, vilket utmanas i dessa tider. Trots en helt ny vardag så har vi varit måna om att upprätthålla servicen till er och jag hoppas att ni fortsatt upplever oss som lika hållbara, trygga och nära som alltid.

Vi vill dra nytta av ny teknik och digitala lösningar. Vår hemsida utvecklas hela tiden och vi ger er nya vägar att få hjälp och support. Vi vill göra detta med känsla och balans för vi förstår värdet av det personliga mötet. Något som blir ännu tydliga nu när vi inte kan träffa kunder eller kollegor.

Utbyggnaden av fiber på landsbygden har under året gått enligt plan. Vi ansluter många nya kunder även i tätorten och nu kan vi erbjuda alla kunder högre hastigheter.

Vi är stolta över att vi ställt om och gjort allt för att upprätthålla viktiga funktioner som el, värme och bredband även i dessa tider. Nu önskar vi alla att vi går mot en ny normal vardag, som kanske inte blir som tidigare utan förhoppningsvis ännu bättre!

Tack för i år och GOD JUL och GOTT NYTT ÅR från oss på ditt lokala energi- och it-bolag Malin Classon vd