Ledningsgrupp


Värnamo Energi ledningsgrupp

Värnamo Energis ledningsgrupp utgörs av verkställande direktör samt bolagets fem avdelningschefer; marknadschef, teknikchef, produktionschef, ekonomichef samt utvecklingschef. Kontaktuppgifter till Värnamo Energis ledningsgrupp.

Ledningsgruppens uppdrag är att, under ledning av verkställande direktör, balansera det strategiska och det operativa arbetet genom att ange och förankra mål och strategier. Respektive ledningsgruppmedlem och tillika avdelningschef, ska leda och följa upp medarbetarnas resultat och driva utvecklings och förändringsarbete såväl inom respektive avdelning men även bolagsövergripande. Ledningsgruppen rapporterar kontinuerligt till Värnamo Energi koncernens styrelse, samt till ägaren Värnamo Stadshus.


Om Värnamo Energi koncernen

På sidan Allt om koncernen hittar du länkar till information om koncernens verksamhetsområden och Affärsidé & kärnvärden. Du hittar även fakta om ägarstruktur och övergripande information om koncernens tre aktiebolag; Moderbolaget Värnamo Energi AB samt dotterbolagen Värnamo Elnät AB samt Värnamo Energi Produktion AB.


Frågor om Värnamo Energi koncernen?

Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis ledning eller om koncernen, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.