Övervakningsplan

Länk till Värnamo Elnät ABs årliga rapport om åtgärder enligt bolagets övervakningsplan.

Värnamo Elnät AB har monopol (ensamrätt) på att distribuera el (överföra, transportera el) inom Värnamo Elnätsområde.
Enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2013:5 och ellagen 3 kap 17§ ellagen (1997:857) är Värnamo Elnät AB, skyldigt att upprätta en övervakningsplan.

Syftet med en övervakningsplan är att säkerställa att elnätsbolag inte gynnar en särskild aktör på marknaden, till exempel ett elhandelsbolag inom samma koncern. Elnätsbolag är dessutom skyldiga att upprätta en årlig rapport över åtgärder enligt övervakningsplanen. Rapport avläggs till EI (Energimarknadsinspektionen) samt offentliggörs på lämplig sätt.

Kontakta Kundtjänst om du har du frågor om Värnamo Elnät ABs övervakningsplan eller verksamhet i övrigt – så lotsar kundtjänst dig till rätt kontaktperson.

Kundtjänst
Vanliga frågor & svar

Har du funderingar? Vi hjälper dig gärna!

Allt om koncernen

Info om Värnamo Energi koncernens historik, styrelse, ledning och personal. Info om upphandlingar, lediga jobb, praktik, studiebesök och sponsorsamarbeten.

Ägarstruktur & bolagsinfo

Se mer om Värnamo Energikoncernens tre bolag som ägs av Värnamo Stadshus, som i sin tur ägs av Värnamo Kommun.

Elnät

Info om elnätsabonnemang, elnätsavgifter och tjänster inom elnät såsom support vid elinstallation, nyanslutning kabelvisning, röjning vid elledning mm.