Sammanfattning av året 2020

Många projekt gjordes under förra året, som gjort att vi kunnat hälsa nya kunder välkomna och samtidigt upprätthålla leveransen av fibertjänster, värme och el till våra befintliga kunder

År 2020 satte hela vårt samhälle på prov. Värnamo Energi har en avgörande roll för att vardagen och arbetslivet i vår gemensamma hemregion ska fortsätta fungera, och vi tar vår uppgift på största allvar. När vi summerar året, och berättar lite om vad vi utfört under 2020, både smått och stort, så kan vi konstatera att det inte alltid syns, trots att vi gjort stora förändringar.

Elnät & fiber


På elnäts och bredbandssidan har vi bland annat grävt ner eller står i startgroparna för att börja gräva miltals av elnät- och fiberkablar i tex Fryele, Råhult, Tånnö, Voxtorp, Bor, Hånger och Åminne, för att nämna några orter. När kabeln väl är i backen finns inga synliga spår av det utförda arbetet. Men det säkerställer framtida leveranser av snabbt bredband och pålitlig elförsörjning.

Fjärrvärme


På värmesidan har vi grävt flera nya värmeledningar. Ringduvevägen-Skogsduvevägen är exempel på områden där vi välkomnat nya värmekunder. Förutom att ansluta nya kunder har det även genomförts ett stort leveranssäkringsprojekt som inneburit att allt fjärrvärmevatten i alla värmenät färgats grönt. Ett arbete som syftat till att på ett tidigt stadium lokalisera läckor och kvalitetssäkra värmeleveransen. Ett projekt där få kunder hört av sig om att de upptäckt grönt vatten, vilket är ett gott betyg som innebär att befintliga kunders värmeväxlare fungerar på topp.

Att våra tjänster fungerar som de ska upplevs som en självklarhet och få kunder funderar på hur det egentligen går till. Lyset lyser, bredbandet funkar och värmen är på, precis som det ska, trots pågående pandemi. Tryggt och skönt!

Tänt vare här – Elnät!


För att även nämna några projekt som faktiskt synts tydligt och märks, så har vi under hösten lyst upp hängbron vid Osudden-promenaden. En åtgärd som glatt många Värnamobor som hört av sig och berättat att de använder det trevliga promenadstråket. Våra elnätskillar har även hängt upp massor av juleljus runt om i stan för att sprida ljus och lite extra trygghet i decembermörkret, vilket vi hoppas att ni alla uppskattar.

Bredband – ökad hastighet


Många kunder har även uppmärksammat ett av årets riktigt stora bredbandsprojekt. Nämligen att vi höjt hastigheten rejält. Hastighetshöjningen har kommit väl till pass detta märkliga år, då många möten, utbildningar och arbetstillfällen skett på distans. Snabb uppkoppling är även en förutsättning för att kunna streama musik och film som många gärna gör under julledigheten.