Tjänster

Tjänster riktade till företagskunder – Inom affärsområde Tjänster erbjuder Värnamo Energi och Värnamo Elnät specifika tjänster för företagskunder som faller in under verksamheterna Värme och Elnät. Exempel på tjänster är service av gatubelysning, energieffektiviseringstjänster, serviceavtal avseende företagskunders högspänningsanläggningar, samt serviceavtal för företagskunders fjärrvärmeanläggningar. Längre ned på sidan beskriver vi de tjänster som riktas mot företagskunder.

Tjänster riktade till privatkunder – Värnamo Energi och Värnamo Elnät erbjuder även ett stort utbud av tjänster riktade till privatkunder. Dessa återfinns under respektive affärsområde, se separata sidor Elnät support, Bredband support, TV support, Fjärrvärme support, Allt om våra elavtal.

Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis tjänsteutbud, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.

Underhåll Gatubelysning


Gatubelysningen i Värnamo kommuns tätorter ägs av Värnamo Kommun och sköts av Värnamo Energi. Se mer på sidan om gatubelysning.

Elkoll


För företag som vill minska elanvändningen och därmed minska företagets miljöpåverkan och samtidigt kapa elkostnaderna, erbjuder vi statistik på års-, månads- och timbasis. Vi erbjuder även nulägesanalys av uttagsmönster och effektuttaget timme för timme. Vi kan även förmedla kontakter för en komplett energikartläggning som ger företagskunder en konkret handlingsplan med förslag på strategiska, kostnadsbesparande åtgärder.

För privatkunder som vill få koll på sin elförbrukning finns statistik under sidan förbrukningsstatistik och goda råd om elanvändning på sidan energirådgivning.

Serviceavtal högspänningsanläggningar


För företag erbjuder vi tjänster som effektiviserar och förenklar drift och underhåll av elintensiva företags egna elanläggningar. Till exempel serviceavtal, besiktning av elsäkerhet och rådgivning – allt för att upprätthålla en stabil och trygg produktion.

 

Serviceavtal uppvärmningssystem


För företag med stora uppvärmningsbehov erbjuder vi drift av företagets fjärrvärmecentral eller alternativt uppvärmningssystem. Vi erbjuder även serviceavtal gällande underhåll, besiktning av värmesystem och rådgivning – allt för att upprätthålla en stabil och trygg uppvärmning.

För privatkunder som vill ha koll på uppvärmningskostnaderna finns statistik under sidan förbrukningsstatistik. Vi erbjuder även hjälp med service och årlig funktionskontroll av privatkunders fjärrvärmecentraler. Se mer under sidan om Serviceavtal fjärrvärme.