Kompletterande info

Avtalsvillkor


Så regleras dina rättigheter som konsument

Dina rättigheter och skyldigheter som kund är reglerade i lagar, allmänna branschavtalsvillkor och i enlighet med Värnamo Energis egna allmänna och särskilda avtalsvillkor för respektive verksamhetsområde och specifik tjänst / produkt.

Använd filtret ovan för att se Värnamo Energis och våra olika branschers allmänna avtalsvillkor för respektive affärsområde. OBS! Olika villkor tillämpas beroende på om du är privatkund (konsument) eller företagskund (näringsidkare).

OBS! I vissa fall förekommer även särskilda kundunika avtalsvillkor, vi hänvisar i dessa fall till de avtalskopior du får när du ingår ett avtal hos Värnamo Energi.


Frågor om avtalsvillkor?

Kontakta kundtjänst om du har frågor om dina avtalsvillkor. Vi hjälper dig gärna!


Hjälp av oberoende part?

Vill du få hjälp av en extern instans som kostnadsfritt erbjuder oberoende rådgivning kring konsumentavtal, så finner du länkar på sidan Opartisk rådgivning. Mer information om dina rättigheter som konsument finns under sidan Konsumenträttigheter.