Flyttanmälan Adressändring


Så anmäler du flytt / byter adress!

Ska du flytta in eller ut? Då måste du göra en flyttanmälan / adressändring i god tid. Din anmälan ska vara Värnamo Energi tillhanda senast 30 dagar i förväg!


Enklast anmäler du flytt / adressändring i något av våra flyttwebformulär. Observera att du använder olika formulär beroende på om du:


Vad händer om du glömt att anmäla flytt i tid?

Har du missat att anmäla din UTFLYTT? Då måste du göra det så fort som möjligt! Du står som betalningsansvarig i din gamla bostad ända tills utflytten registrerats.
Om du missar att anmäla en INFLYTT i en ny bostad i tid, så finns det risk att elen i din nya bostad blivit avstängd i samband med att den föregående boenden flyttade ut. Om elen blivit avstängd kommer du bli debiterad en avgift för återanslutning enligt gällande prislista för elnätsanslutning, se Prislista Engångsavgifter Elnät.


Gör det enkelt – lämna fullmakt

Allra enklast blir det för dig, om du använder webbformuläret och i sista steget kryssar i att du ger Värnamo Energi fullmakt. Då överlåter du allt det praktiska åt oss. Vi kan då kontakta ditt nuvarande elnäts- /elhandelsbolag åt dig. Vi anmäler din flytt, säger upp befintliga elnäts-/elhandelsavtal och tecknar nya. Du som kund får efter vår handläggning information och bekräftelse på förändrade avtal skickade hem till dig. Om du vill kollar vi även upp om du kan få Värnamo Energis bredband och tv i din nya bostad. I så fall får du avtalsförslag om detta hemsänt till dig.
OBS! Har du avtal på tv, bredband eller andra tjänster hos annan leverantör än Värnamo Energi så måste du säga upp dessa avtal själv innan flytten (fullmakten ger oss nämligen enbart möjlighet att hjälpa dig med hantering av ditt gamla elavtal och ditt elnätsabonnemang på utflyttningsadressen).

Om du INTE vill använda webbformulären ovan, så kontaktar du själv de elhandels-, elnäts-, fjärrvärme-, bredbands- och TV-leverantörer du vill teckna avtal med. Du ansvarar även själv för att alla nuvarande avtal sägs upp. Pris och villkor för Värnamo Energis tjänster finns på vår hemsida under respektive affärsområde; Elnätsabonnemang, Elavtal, Fjärrvärmeabonnemang, Bredbandsabonnemang, TV-abonnemang.


Om ni är två eller fler personer som ska flytta in

Bara en av er kan stå som juridiskt och betalningsmässigt ansvarig för elnätsabonnemanget och för elavtalet. Om ni vill ha fjärrvärme måste även fjärrvärmeabonnemanget tecknas av samma person som står för elnätsabonnemanget och elavtalet. Allra smidigast för både dig och din sambo/dina medboende, är det om ÄVEN eventuella bredbands- och TV-tjänster tecknas av samma person – men det finns inget krav på detta. Dvs, om ni vill dela upp betalningsansvaret för tjänsterna, så kan en stå för – elnät, elavtal & fjärrvärme – och den andra stå för bredband & TV.
Tänk på! Det blir allra mest praktiskt om endast EN person i hushållet står för ALLA avtal med Värnamo Energi, eftersom all information om hushållets tjänster då samlas på en och samma avtalspart. Det blir då enklare att överblicka och ändra hushållets tjänster på Värnamo Energis hemsida.


Om du ska separera och en vill bor kvar

Vid separation, och om en av er ska bo kvar, så behöver du kolla vem som står för avtalen. Om det är den person som avser bo kvar som står för avtalen, behöver du inte göra någonting. Men, om det är den person som avser att flytta ut, som står för avtalen, är det enklast om BÅDE du OCH din sambo fyller i flyttanmälansformulären var för sig.

  • Den som avser bo kvar – fyller i webbformuläret Flytta in.
  • Den som avser att flytta ut – fyller i webbformuläret Flytta ut (eller webbformuläret Flytta Ut & In om personen som ska flytta ut samtidigt vill kolla om han/hon, kan flytta med avtal eller teckna nya Värnamo Energi avtal på den nya adressen dit han/hon ska flytta).

Så hanteras avtal vid dödsfall

När ett dödsfall är anmält upphör avtalen som den avlidne hade. Om du som efterlevande bor kvar, måste du teckna nya avtal i ditt namn genom att göra en anmälan om Inflytt/Adressändring. Om avtalen ska flyttas över till ett dödsbo behöver vi veta vart fakturan ska skickas.


Betalningsansvar för obetalda fakturor

Den som tecknat ett avtal är betalningsansvarig tills avtalet sagts upp och eventuella uppsägnings och bindningstider löpt ut. Avtal upphör inte automatiskt och skulder skrivs inte av bara för att du har flyttat. Det är därför mycket viktigt att du anmäler flyttning i god tid. Anmäl alltid in- och utflytt senast 30 dagar i förväg! Om du loggar in under sidan Fakturafrågor hittar du information om Mina fakturor och Mina avtal.


Slutfaktura och avslut av gamla avtal

Om du skickat in webbformuläret flytta ut och givit Värnamo Energi fullmakt, ser vi till att ditt elnätsabonnemang och elavtal avslutas på den dag du angivit som överlåtelsedatum. Din elmätare och eventuell fjärrvärmemätare kommer läsas av på överlåtelsedagen. Eventuella Värnamo Energi bredbands- och TV-tjänster avslutas när uppsägnings- och bindningstid löpt ut. Slutfakturan skickas till den adress som du anger som slutfakturaadress i webbformuläret. På sidan Fakturafrågor hittar du svar på vanliga frågor om fakturan, och om du loggar in när du står på sidan Mina fakturor eller Mina avtal får du information om dina kundunika tjänster.


Nya avtal på nya adressen

Om du skickat in webbformuläret flytta in 30 dagar innan inflytt, och givit Värnamo Energi fullmakt, ser vi till att det finns el i din nya bostad på den dag du angivit som tillträdesdatum. Om du angett i webbformuläret att du vill ha avtalsförslag på fjärrvärme, bredband och TV skickar vi dessa avtalsförslag till dig inom 3-5 arbetsdagar. Tjänsterna startas sedan på det datum du anger i respektive avtal.


Frågor om flytt och adressändring?

Kontakta kundtjänst om du inte hittar svar på dina frågor gällande flytt och adressändring. Vi hjälper dig gärna!