Åtgärdat Planerat Avbrott Fjärrvärme, 2019-10-16, Rydaholm


Senast uppdaterad 2019-10-16 Kl 17:00

Arbetet med det planerade avbrottet är nu färdigställt och samtliga kunder har åter leverans av värme och varmvatten.


Planerat Fjärrvärmeavbrott 2019-10-16 mellan kl 08:00-ca 16:00

I fjärrvärmeområde Rydaholm och följande gator Hagagatan – Fridhemsgatan – Sveavägen – Alvestavägen – Humlevägen – Almvägen – Torggatan – Hasselvägen – Bangatan – Sågarevägen – Tallbacksvägen – Västra Storgatan – Blåbärsvägen – Solgatan – Norrelundsvägen – Apelvägen – Lingonvägen – Lindvägen – Järnvägsgatan – Dahlgrens Väg – Södergatan – Isbanevägen – Fabriksgatan – Skolgatan, kommer vi att ha ett planerat avbrott på grund av fjärrvärmearbeten. Avbrottet påverkar värme- och varmvattenleveransen på ovan angivna gator under ovan aviserad tidpunkt. (OBS! Kallvattnet i kranar påverkas ej av avbrottet). Berörda fastighetsägare i området är aviserade per brev.