Info Fjärrvärme, From V31, Grönt fjärrvärmevatten i Rydaholm


Vecka 31 grön-färgar vi fjärrvärmevattnet i Rydaholm

From vecka 31 grön-färgas allt fjärrvärmevatten i Rydaholm. Genom att tillsätta det helt ofarliga färgämnet Pyranin kommer eventuella läckor i ledningar och varmvattenväxlare lättare kunna spåras framöver.


Hur påverkar grön-färgningen mig som fjärrvärmekund?

Du som är fjärrvärmekund kommer INTE att märka av färgningen alls om ditt fjärrvärmesystem fungerar felfritt. Men, om du skulle ha något fel på din varmvattenväxlare, så kommer du upptäcka detta nu genom att fjärrvärmevattnet och ditt varmvatten blandas och därmed färgar ditt varmvatten svagt grönt. OBS! Det är bara varmvattnet som kan bli grönt, kallvattnet påverkas inte eftersom det går i andra ledningar.


Vad gör jag om jag upptäcker grönt varmvatten hemma?

Om ditt varmvattnet blivit grönt – så är detta helt ofarligt, men du ska kontakta vår kundtjänst.


Läs mer om varför vi grön-färgar

Du kan läsa mer om varför vi färgar och hur det går till när vi spårar läckor på infosidan om Grönt Fjärrvärmevatten.


 

  • Bild på Värnamo Energis värmetekniker Fredrik Schifferl vid närvärmeanläggningen i Lanna och värmetekniker Erik Nilsson som visar ett prov på grönfärgat fjärrvärmevatten.
    Till vänster ses Värnamo Energis värmetekniker Fredrik Schifferl på plats vid närvärmeanläggningen i Lanna. Till höger visar värmetekniker Erik Nilsson upp ett prov på grönfärgat fjärrvärmevatten.
  • Bild på kvinna som tvättar händerna i grönt vatten.
    Om ditt varmvattnet blivit grönt - så är detta helt ofarligt, det är inte farligt att duscha även om varmvattnet blivit grönt och någon risk för färgpåverkan på tvätt och hår finns inte. Om du upptäcker grönt varmvatten hemma ska du kontakta vår kundtjänst.
  • Bild på nedgrävda fjärrvärmerör utomhus.
    Vi färgar fjärrvärmevattnet för att finna läckor. Tack vare den fluorescerande färgningen kan läckor spåras även utomhus genom att belysa dagvattenbrunnar och ledningar med UV-lampor.