Kompletterande info

Avbrott Driftstörningar


Så bör du agera vid ett avbrott / en störning

Tillfälligt avbrott? Driftstörningar? INNAN du gör en felanmälan är vi tacksamma om du först kollar om avbrottet redan är registrerat. Använd filtret ovan för att se registrerade avbrott på respektive verksamhetsområde (el, fjärrvärme, bredband eller TV). Inträffar störningen under kväll/helg kan informationen på hemsidan dröja något.

NÄR det finns info om ett avbrott / en störning på vår hemsida, betyder det att vi jobbar för fullt med att avhjälpa felet och du behöver INTE anmäla felet till oss.

Är din upplevda störning INTE registrerad? (Det finns ingen info ovan).
Då finns det ett antal åtgärder du bör göra själv INNAN du gör en felanmälan till oss! Gå först till felsökningssidorna för att utesluta att störningen beror på fel i din egen bostad / din egen utrustning:


Information om planerade avbrott

Vid planerade avbrott aviseras berörda kunder i god tid, oftast skriftligen via brev eller e-post, men vi aviserar även på denna sida. Använd filtret ovan för att se planerade avbrott som påverkar våra olika verksamheter.


Information vid oplanerade avbrott

Vid oplanerade avbrott och oförutsedda störningar aviserar vi i första hand via hemsidan. Vid vissa tider på dygnet när vi endast har jourhavande i tjänst, kan informationen dröja något. Vår målsättning är att informera så snabbt som möjligt. Använd filtret ovan för att se publicerade avbrott / störningar.

OBS! Gäller störningen strömavbrott inom Värnamo elnätsområde, så kan du även titta på vår elnätskarta där pågående strömavbrott registreras automatiskt.


Anledningar till oplanerade avbrott

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa leveransen av el, fjärrvärme, bredband och TV. Men trots förebyggande arbete och kontinuerliga riskbedömningar, kan det oförutsedda hända.

Oväntade störningar som vi snabbt kan åtgärda:

Oförutsedda störningar som bara påverkar Värnamo Energis egna infrastrukturnät, brukar vanligtvis gå relativt fort att åtgärda. Till exempel om våra nät störs på grund av yttre påverkan. Om någon exempelvis råkat gräva av en el-, fjärrvärme- eller fiberkabel. Eller om någon råkat köra ner ett fiberskåp eller ett elkabelskåp. Då är våra jourhavande tekniker snabbt på plats för att åtgärda felen.

Men, om det är en oväntad störning som ligger utanför Värnamo Energis kontroll, så kan det ibland ta längre tid att lokalisera och att åtgärda.

Oväntade störningar UTANFÖR Värnamo Energis kontroll:

  • Bredbandstörningar som beror på fel hos överliggande internetleverantörer (som i sin tur levererar internetkapacitet och signal till Värnamo Energi).
  • TV-störningar som beror på att kanalbolag fått oväntade, rikstäckande störningar i TV-ljud och bild.
  • Strömavbrott på grund av fel hos överliggande elnät (Värnamo Energi är inte självförsörjande på el utan är ihopkopplat med Sveriges övriga stam- och regionnät för elöverföring. Om den inkommande stömmen från överliggande regionnät avbryts, så bryts även strömmen i Värnamos lokala elnät).

I de fallen, där störningen är extern (felen ligger utanför våra egna nät), så kan Värnamo Energi inte påverka avbrottstiden. Det kan även hända i de fallen, att inte heller vi, får någon prognos hur länge störningen kommer pågå. Vi försöker dock alltid att förmedla information och uppdatera vår sida Avbrott Driftstörningar så kontinuerligt som möjligt.