Fjärrvärmekartor

Värnamo Energi erbjuder idag fjärrvärme i utbyggda områden i Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna.

Fjärrvärmenätet växer och fler fjärrvärmekunder tillkommer successivt. Under de senaste decenniet har vi upplevt en ökad efterfrågan på fjärrvärme där antalet kunder tredubblats. Den första fjärrvärmekunden anslöts redan på 80-talet, idag nära 40 år senare, har vi över 1500 fjärrvärmeanslutningar, i sex olika fjärrvärmeområden i Värnamo kommun. På sidan Våra fjärrvärmeanläggningar finner du detaljerad info om produktionen i respektive fjärrvärmenät. Nedan hittar du kartor över fjärrvärmenätens utbredning i kommunen. Kontakta kundtjänst om du har du frågor om vår fjärrvärme – vi hjälper dig gärna!

Fjärrvärmekarta Värnamo

Om fjärrvärmen i Värnamo tätort

På vår karta över fjärrvärme i Värnamo ser du aktuell utbyggnadsplan samt vilka gator och områden i Värnamo tätort som redan har fjärrvärme idag.


Visa mer om fjärrvärmen i Värnamo >

Första fjärrvärmekunden anslöts på Storgatsbacken i Värnamo redan 1984. Idag är fjärrvärmenätet utbyggt i stora delar av Värnamo tätort. Nya kunder i Värnamo tätort tillkommer främst som förtätningar i befintligt fjärrvärmenät. Men vi välkomnar även nya fjärrvärmekunder i de stadsområden som nyanläggs inne i stadskärnan samt i de industriområden som nyanläggs strax utanför Värnamo tätort. I Värnamo har vi 6 större fjärrvärmeanläggningar, se mer på sidan om Våra fjärrvärmeanläggningar.


  • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då beställer du en fjärrvärmeoffert så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

< dölj extra text

Fjärrvärmekarta Rydaholm

Om fjärrvärmen i Rydaholms tätort


På kartan över Fjärrvärme i Rydaholm ser du aktuell utbyggnadsplan samt vilka gator och områden i Rydaholm som redan har fjärrvärme idag.


Visa mer om fjärrvärme i Rydaholm >

Fjärrvärmen i Rydaholm produceras av RTAB, som är ett lokalt träförädlingsbolag. Eftersom RTAB får stora mängder biobränslen som en restprodukt i sin ordinarie verksamhet, beslutades runt år 2000 att RTAB skulle börja producera fjärrvärme. Värnamo Energi byggde då ett lokalt fjärrvärmenät i Rydaholm, som ägs och driftas av Värnamo Energi. RTAB ansvarar för fjärrvärmeproduktionen och Värnamo Energi ansvarar för fjärrvärmenätet samt distributionen av fjärrvärmen.


  • Ska du flytta in i eller ut ur en bostad som är redan är ansluten till vårt fjärrvärmenät i Rydaholm? Då gör du en flyttanmälan för att beställa ett fjärrvärmeabonnemang.
  • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då beställer du en fjärrvärmeoffert så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

< dölj extra text

Fjärrvärmekarta Bor

Om närvärme i Bors tätort


På kartan över närvärme i Bor, ser du aktuell utbyggnadsplan samt vilka gator och områden i Bor som redan har närvärme idag.


Visa mer om närvärme i Bor >

 Via ett helt nytt värmenät i Bor erbjuds privatpersoner och näringsidkare anslutning till den klimatsmarta närvärmen.

2015 övertog Värnamo Energi driften av ett flertal av Värnamo kommuns och Finnvedsbostäders pannanläggningar, som använts för att värma upp skolor, äldreboende, offentliga lokaler och hyresfastigheter i Bors tätort.

För att möjliggöra en snabb konvertering till förnybar uppvärmning och för att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi att ersätta alla små pannor med en ny större central pannanläggning på ??vägen i Bor samt att bygga ett nytt närvärmenät i nära anslutning till den nya pannan.

Tack vare att det gamla pannorna har fasas ut och växlats över till uppvärmning via Bors nya panncentral, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Bor minskats med ton.

Miljösatsningen att bygga ny panncentral och ett nytt närvärmenät i Bor möjliggjordes med statligt stöd av Naturvårdsverkets Klimatklivet.


  • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då beställer du en fjärrvärmeoffert så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

< dölj extra text

Fjärrvärmekarta Forsheda

Om närvärmen i Forsheda tätort


På kartan över närvärme i Forsheda, ser du aktuell utbyggnadsplan samt vilka gator och områden i Forsheda som redan har närvärme idag.


Visa mer om närvärme i Forsheda >

 Via ett helt nytt värmenät i Forsheda erbjuds privatpersoner och näringsidkare anslutning till den klimatsmarta närvärmen.

2015 övertog Värnamo Energi driften av ett flertal av Värnamo kommuns och Finnvedsbostäders pannanläggningar i Forsheda. För att möjliggöra en snabb konvertering till förnybar uppvärmning och för att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi att ersätta alla små pannor med en ny större central pannanläggning på ??vägen i Forsheda samt att bygga ett nytt närvärmenät som försörjer Forshedas skolor, äldreboende, offentliga lokaler och kommunala hyresfastigheter.

Tack vare att de gamla pannorna har fasas ut och växlats över till uppvärmning via Forshedas nya panncentral, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Forsheda minskats med ton.

Miljösatsningen att bygga ny panncentral och ett nytt närvärmenät i Forsheda möjliggjordes med statligt stöd av Naturvårdsverkets Klimatklivet.


  • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då beställer du en fjärrvärmeoffert så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

< dölj extra text

Fjärrvärmekarta Bredaryd

Om närvärmen i Bredaryds tätort


På kartan över närvärme i Bredaryd, ser du aktuell utbyggnadsplan samt vilka gator och områden i Bredaryd som redan har närvärme idag.


Visa mer om närvärme i Bredaryd >

Via ett helt nytt värmenät i Bredaryd erbjuds privatpersoner och näringsidkare anslutning till den klimatsmarta närvärmen.

2015 övertog Värnamo Energi driften av ett flertal av Värnamo kommuns och Finnvedsbostäders pannanläggningar i Bredaryd. För att möjliggöra en snabb konvertering till förnybar uppvärmning och för att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi att ersätta alla små pannor med en ny större central pannanläggning i Bredaryd samt att bygga ett nytt närvärmenät som försörjer Bredaryds skolor, äldreboende, offentliga lokaler och kommunala hyresfastigheter.

Tack vare att det gamla pannorna har fasas ut och växlats över till uppvärmning via Bredaryds nya panncentral, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Bredaryd minskats med ton.

Miljösatsningen att bygga ny panncentral och ett nytt närvärmenät i Bredaryd möjliggjordes med statligt stöd av Naturvårdsverkets Klimatklivet.


  • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då beställer du en fjärrvärmeoffert så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

< dölj extra text

Fjärrvärmekarta Lanna

Om närvärmen i Lanna tätort


På kartan över Närvärme i Lanna ser du vilken gata som har närvärme idag.


Visa mer om närvärme i Lanna >

 2015 övertog Värnamo Energi driften av Värnamo kommuns pannanläggning, som använts för att värma upp Lanna skola. För att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi bygga en ny större central pannanläggning i Lanna samt att bygga ett nytt närvärmenät som även kunde försörja ett antal närliggande företagslokaler.

Tack vare den nya panncentralen, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Lanna minskats med ton.

Miljösatsningen att bygga ny panncentral och ett nytt närvärmenät i Lanna har möjliggjordes med statligt stöd av Naturvårdsverkets Klimatklivet.


  • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då beställer du en fjärrvärmeoffert så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

< dölj extra text