Din fjärrvärmecentral - så funkar den

I din fjärrvärmecentral finns värmeväxlare som överför värme från fjärrvärmenätet, dels till ditt tappvattensystem (kran- och duschvatten) och även till ditt vattenburna värmesystem (till dina element, radiatorer). Fjärrvärmecentralen skickar även mätvärden till Värnamo Energi och du får betala i efterhand för hur mycket värme du förbrukat.

din fjärrvärmefaktura kan du se hur mycket fjärrvärme du förbrukat föregående månad. På fjärrvärmefakturan anges aktuell mätarställning vid avläsningstillfället, se samlingssidan Mina fakturor. På sidan Förbrukningsstatistik hittar du även diagram som visar hur mycket fjärrvärme du förbrukat föregående månad. Du kan även se och jämföra hur mycket fjärrvärme du använt tidigare månader och år.

Så funkar fjärrvärme


Hett fjärrvärmevatten leds via nedgrävda ledningar från Värnamo Energis panncentraler och ända hem till din fjärrvärmecentral som innehåller två värmeväxlare som överför värme från fjärrvärmeledningen, dels till ditt uppvärmningssystem och dels till ditt tappvattensystem (kran- och duschvatten). Det är alltså inte fjärrvärmevattnet från Värnamo Energis värmeanläggning som kommer ut ur din dusch, eller som cirkulerar runt i dina radiatorer (element). Dina interna vattensystem har nämligen sina egna slutna kretslopp, precis som Värnamo Energis fjärrvärmevatten har sitt eget slutna kretslopp.

Din fjärrvärmecentral


Hemma hos dig finns en liten kompakt fjärrvärmecentral, som oftast inte tar större plats än ett badrumsskåp. I fjärrvärmecentralen finns tre separata rörsystem, ett för in- och utgående fjärrvärme, ett för uppvärmningen i ditt hus, och ett för ditt tappvatten (kran- och duschvatten). Fjärrvärmecentralen är din egendom som du ansvarar för.

Serviceavtal med årlig kontroll


Oavsett hur din fjärrvärmecentral ser ut fungerar alla på samma sätt. Längre ner på beskrivs fjärrvärmecentralens huvudsakliga delar och hur du kan påverka dem. Om du tecknar ett fjärrvärme serviceavtal så behöver du inte skruva själv, då hjälper vi dig att sköta om din fjärrvärmecentral på bästa sätt. Bland annat ingår en årlig service (funktionskontroll) då vi kollar packningar, inställningar, tryck och funktion. I serviceavtalet ingår även en kostnadsfri felavhjälpning och jourtjänst.

Så luftar du uppvärmningssystemet


Om dina elementen är kalla i den övre delen och varma i den nedre delen, eller om det uppstår missljud från radiatorerna (elementen), då behöver du troligen släppa ut luft ur ditt uppvärmningssystem (lufta elementen). Radiatorer (element) och det interna uppvärmningssystemet är din egendom. Värnamo Energi utför inte service på radiatorer eller andra delar som tillhör ditt uppvärmningssystem. Nedan ger vi tips på hur du kan lufta dina radiatorer (element), behöver du hjälp bör du kontakta en rörmockare.


Så här gör du för att lufta radiatorer (element) ->

Stäng av cirkulationspumpen (genom att slå av strömmen). Kontrollera att tryckmätaren visar 0,8-1,5 bar. Fyll på vatten vid behov. Vänta 15 min. Öppna därefter termostaterna på dina radiatorer (element) för fullt. Öppna sedan försiktigt skruven som sitter högst upp på ena sidan av radiatorn (elementet). Använd en luftningsnyckel (finns att köpa på byggvaruhus). Vänta tills det börjar komma ut vatten, var beredd med en burk eller en trasa. Skruva därefter åt skruven igen. Gå tillbaks till fjärrvärmecentralen och kontrollera trycket igen. Fyll på vatten vid behov. Starta pumpen. Justera slutligen termostaterna på dina radiatorer (element) till rätt läge igen. Klart.


< dölj extra text