Planerat Avbrott, Fjärrvärme, 2019-11-28, Kalkstensgatan 7 & 9


2019-11-28 kl 08:00-ca 14:00

På grund av planerat arbete kommer ett fjärrvärmeavbrott ske på Kalkstensvägen 7 & 9 under ovan tid och datum. Under avbrottstiden kommer värme och varmvattenleveransen upphöra. Observera att kallt tappvatten ej berörs av fjärrvärmeavbrottet. Berörda kunder är aviserade.