Fjärrvärme - Abonnemangsavgifter

Nedan redovisas Värnamo Energis fjärrvärmeavgifter för respektive fjärrvärmenät; Värnamo, Rydaholm,Närvärme (= Bor, Forsheda, Bredaryd, Lanna). Se även sidan Fjärrvärme jämförpriser, där du finner lättöverskådlig prisinformation för olika typkunder. För uppgift om anslutningsavgifter begär offertKontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis fjärrvärmepriser – vi hjälper dig gärna!

Prislista Fjärrvärme Värnamo

8-20 kW, priser nedan gäller tom 2021-01-31, pris inom parentes ex moms

Prislista

Namn

Effekt*

P

Tariff

nr

Årsavgift**

fast+rörligt effektavgift

Rörlig avgift Sommar***

Energiavgift, förbrukning APR-OKT

Rörlig avgift Vinter***

Energiavgift, förbrukning NOV-MAR

Värnamo

8 kW

F21, 8kW

829 3 754 kr/år
(663 + 3 003 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

9 kW

F21, 9kW

829 + 4 223 kr/år
(663 + 3 378 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

10 kW

F21, 10kW

 829 + 4 692 kr/år
(663 + 3 754 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

11 kW

F21, 11kW

 829 + 5 161 kr/år
(663 + 4 129 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

12 kW

F21,12kW

 829 + 5 630 kr/år
(663 + 4 504 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

13 kW

F21, 13kW

 829 + 6 100 kr/år
(663 + 4 880 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

14 kW

F21, 14kW

 829 + 6 569 kr/år
(663 + 5 255 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

15 kW

F21, 15kW

 829 + 7 038 kr/år
(663 + 5 630 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

16 kW

F21, 16 kW

 829 + 7507 kr/år
(663 + 6 006 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

17 kW

F21, 17 kW

 829 + 7 976 kr/år
(663 + 6381 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

18 kW

F21, 18kW

 829 + 8 446 kr/år
(663 + 6 756 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

19 kW

F21, 19kW

 829 + 8 915 kr/år
(663 + 7 132 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Värnamo

20 kW

F21, 20kW

 829 + 9 384 kr/år
(663 + 7 507 kr/år)
412,50 kr/MWh
(330 kr/MWh)
693,75 kr/MWh
(555 kr/MWh)

Notera att fetmarkerat pris är inklusive moms och pris inom parentes är exklusive moms.


* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.


** Årsavgift består av två delar, dels en fast avgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 828,75 + [469,20 P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 663 + [375,36 x P] kr/år.


*** Rörlig avgift utgår i förhållande till förbrukningen och är olika under sommarperiod (1 april  – 31 oktober) och under vinterperiod (1 november – 31 mars). Priser inom parentes är exklusive moms.


Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.

Prislista Fjärrvärme Värnamo

8-20 kW, OBS!! priser i gula fält nedan gäller from 2021-02-01, pris inom parentes ex moms

Prislista

Namn

Effekt*

P

Tariff

nr

Årsavgift**

fast+rörligt effektavgift        

Rörlig avgift Sommar***

Energiavgift,
förbrukning APR-OKT

Rörlig avgift Vinter***

Energiavgift,
förbrukning NOV-MAR

Värnamo

8 -49 kW

F21

845 + 478,75 x P kr/år
(676 + 383 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

50-99 kW

F22

4.938,75 + 396,25 x P kr/år
(3.951 + 317 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

100-199 kW

F23

5.592,50 + 390 x P kr/år
(4.474 + 312 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

200-499 kW

F24

18.596,25 + 325 x P kr/år
(14.877 + 260 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

5000-1499 kW

F25

53.420 + 255 x P kr/år
(42.736 + 204 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

1500-4999 kW

F26

131.767,50 + 203,75 x P kr/år
(105.414 + 163 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

5000- > kW

F27

183.696,25 + 193,75 x P kr/år
(146.957 + 155 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Notera att fetmarkerat pris är inklusive moms och pris inom parentes är exklusive moms.


* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett kalenderår och därefter årligen. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.


** Årsavgift består av två delar, dels en fast avgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 845 + [478,75 x P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 676 + [383 x P] kr/år.


*** Rörlig avgift, Energiavgift utgår i förhållande till förbrukningen och är olika under sommarperiod (1 april  – 31 oktober) och under vinterperiod (1 november – 31 mars).


Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.

Prislista Fjärrvärme Rydaholm

8-20 kW, priser from 2019-06-01, pris inom parentes är ex moms

Prislista

Namn

Effekt*

P

Tariff

nr

Årsavgift**

Effektavgift

Rörlig avgift***

Energiavgift, förbrukning

Rydaholm

8 kW

FR20A

4 287 kr/år
(3 430 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

9 kW

FR20B

4 764 kr/år
(3.811 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

10 kW

FR20C

5 240 kr/år
(4 192 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

11 kW

FR20D

5 717 kr/år
(4 573 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

12 kW

FR20E

6 193 kr/år
(4 954 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

13 kW

FR20F

6 669 kr/år
(5 336 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

14 kW

FR20G

7 146 kr/år
(5 717 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

15 kW

FR20H

7 622 kr/år
(6 098 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

16 kW

FR20I

8 099 kr/år
(6 479 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

17 kW

FR20J

8 575 kr/år
(6 860 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

18 kW

FR20K

9 051 kr/år
(7 241 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

19 kW

FR20L

9 528 kr/år
(7 672 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

Rydaholm

20 kW

FR20M

10 004 kr/år
(8 003 kr/år)
718 kr/MWh
(575 kr/MWh)

* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.


** Årsavgift består av en fast effektavgift per abonnemang samt en rörlig effektavgift baserad på den abonnerade effekten P, enligt formeln: {3.000 + [ (P-7) x 375 ] } x A kr/år inkl moms. Årsavgift exklusive moms beräknas: {2.400 + [ (P-7) x 300 ] } x A kr/år. Effektavgiften regleras varje år i förhållande till förändringen av konsumentprisindex enligt formeln:  A = [K1/Kbas] där K1 motsvarar Statistiska Centralbyråns angivna värde för konsumentprisindex med 1980 som basår för kalenderåret före leverans året med en decimal och Kbas = 323,13 kr (258,5 kr). Senast uppdaterat A = 1,2703703. Priser inom parentes är exklusive moms.


*** Rörlig energiavgift baseras på förbrukningen och regleras per kvartal enligt formeln: [PF x B] / PFbas.
PF = Medelpriset på skogsflis till värmeverk, exklusive skatt som beräknas av Energimyndigheten och som redovisas per kvartal. Medelpriset för senast kända kvartal före leveranskvartalet skall användas. B = Gällande energipris 406,25 kr/MWh (325 kr/MWh). PFbas = 140 kr/MWh (112 kr/MWh). Priser inom parentes är exklusive moms.


Om skatter eller avgifter, direkt eller indirekt, förändras så att Värnamo Energis kostnader för värmeleveransen påverkas äger Värnamo Energi rätt att ändra avgifterna i motsvarande mån.  Om principerna för beräkning av konsumentprisindex, eller principerna för beräkning av nettopriset på Skogsflis till värmeverk skulle ändras eller inte längre utges, skall annat likvärdigt index respektive nettopris användas.

Prislista Närvärme Bor, Forsheda, Bredaryd

8-20 kW, pris from 2018-01-01, pris inom parentes är ex moms

Prislista

Namn

Effekt*

P

Tariff

nr

Årsavgift*

fast+rörlig effektavgift

Rörlig avgift**

Energiavgift, förbrukning

Närvärme

8 kW

N21, 8kW

812,54 180 kr/år
(650 + 3 344 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

9 kW

N21, 9kW

812,5 + 4 702,5r/år
(650 + 3 762 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

10 kW

N21, 10kW

812,5 + 5 225 kr/år
(650 + 4 180 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

11 kW

N21, 11kW

812,55 747,5 kr/år
(650 + 4 598 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

12 kW

N21, 12kW

812,56 270 kr/år
(650 + 5 016 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

13 kW

N21, 13kW

812,56 797,5 kr/år
(650 + 5 438 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

14 kW

N21, 14kW

812,57 315 kr/år
(650 + 5 842 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

15 kW

N21, 15kW

 812,5 7 837,5 kr/år
(650 + 6 270 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

16 kW

N21, 16kW

812,58 360 kr/år
(650 + 6 688 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

17 kW

N21, 17kW

812,58 883 kr/år
(650 + 7 106 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

18 kW

N21, 18kW

812,59 405 kr/år
(650 + 7 524kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

19 kW

N21, 19kW

812,59 928 kr/år
(650 + 7942 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

20 kW

N21, 20kW

812,5 + 10 450 kr/år
(650 + 8 360 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.


** Årsavgift består av två delar, dels en fast effektavgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 812,5 + [522,5 P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 650 + [418 x P] kr/år.


*** Rörlig energiavgift baseras på förbrukningen. Priser inom parentes är exklusive moms.


Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.