Serviceavtal fjärrvärme


Trygg med servicevtal

Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsmetod, har du dessutom tecknat ett serviceavtal behöver du inte göra mer än att lyfta luren om det skulle uppstå problem. Serviceavtal kan tecknas av dig som har en fjärrvärmecentral som är äldre än 2 år (när nyinstallationsgarantitiden löpt ut).


Vad ingår i Fjärrvärme serviceavtalet?

  • Teknisk telefonsupport alla dagar, dygnet runt
  • Funktionskontroll en gång per år
  • Jourberedskap alla dagar för akut felavhjälpning
  • En kostnadsfri felavhjälpning per kalenderår exklusive material
  • Självriskeliminering

Vad servas under den årliga funktionskontrollen?

Precis som din bil mår bra av regelbunden service, så presterar din fjärrvärmecentral bäst om den får en årlig funktionskontroll.

Har du serviceavtal kommer vi hem till dig en gång per år och gör en årlig funktionskontroll, så du slipper du serva din fjärrvärmecentral själv. Vid servicekontrollen kan du, om du vill, ställa frågor till vår servicetekniker på plats hemma hos dig. Serviceteknikern kommer vid servicetillfället även kontrollera fjärrvärmecentralens säkerhetsventiler, cirkulationspump, statiskt tryck i värmesystemet, se över packningar, termometrar, med mera och ser till att din fjärrvärmecentral presterar på topp.

Vill du hellre serva din fjärrvärmecentral själv, finns goda råd om hur du sköter om ditt uppvärmningssystem, på sidan om Din fjärrvärmecentral.


Vad menas med självriskeliminering?

För dig som tecknat ett serviceavtal så tillhandahåller Värnamo Energi tillsammans med Sinfra, en självriskeliminerings-försäkring utan extra kostnad. Självriskeliminerings-försäkringen täcker din självrisk om olyckan skulle vara framme.

Vid tillämpning av självriskeliminering sker skadereglering enligt följande:

  1. Du anmäler skadan till ditt ordinarie försäkringsbolag för hem/villa.
  2. När skadebeslut finns framme, fyller du i en skadeanmälningsblankett. Länk till Skadeanmälningsblankett
  3. Blanketten sänder du in till oss på Värnamo Energi så bekräftar vi skadan.
  4. Värnamo Energi sänder blankett vidare till Trygg Hansa.
  5. Trygg Hansa betalar ut ersättning till dig för skadans självrisk enligt försäkringsvillkoren. Länk till Försäkringsvillkor

Hur mycket kostar det att ha serviceavtal?

Att ha ett fjärrvärmeserviceavtal som tryggar ditt uppvärmningssystem kostar 1200 kr per år. Debitering görs per dag på fjärrvärmefakturan. I avgiften ingår en årlig planerad funktionskontroll där våra servicetekniker bestämmer dag och tid med dig.

Om du som kund skulle uppleva problem med din fjärrvärmecentral så ger serviceavtalet dig rätt till ytterligare ett (1) kostnadsfritt felavhjälpningsbesök per kalenderår. Den kostnadsfria åtgärden innebär att du som kund inte debiteras för arbetskostnaden. Om eventuellt material erfordras debiteras detta enligt gällande prislista. Arbetskostnad, material och felavhjälpning utöver det som ingår i serviceavtalet debiteras enligt gällande pris. Vid ett större fel där kundens egna hemförsäkring används, ingår en självriskeliminering utan kostnad i serviceavtalsavgiften.


Hur skaffar man serviceavtal?

Enklast beställer du serviceavtal genom att logga in när du står på denna sida. När du är inloggad är ett webbformulär synligt ovanför denna blåa textruta. Beställningsformuläret är endast synligt om du loggat in och om du är fjärrvärmekund. (Notera att det bara är kunder som har en befintlig fjärrvärmeanslutning som kan beställa serviceavtal). Kontakta kundtjänst om du vill ha personlig hjälp att beställa serviceavtal, vi hjälper dig gärna!