Viktig info till Värnamo Energis tv-kunder


1 maj 2021 tar Finnveden Media AB över Värnamo Energis tv- & programkortskunder

2021-05-01 övertar Finnveden Media AB orgnr 559289-5287, Värnamo Energis kunder som har tv och/eller  programkort hos Värnamo Energi. Vid detta datum blir dessa kunder automatiskt överflyttade till Finnveden Media AB. Nya avtalsvillkor för tv-tjänster gäller from detta datum. Länk till villkor.


Vad innebär detta för Värnamo Energis tv- & programkortskunder

Du som är tv- och/eller programkortskund behöver inte göra något alls, avtalspartflytten sker automatiskt och tv samt programkort kommer att fungera som tidigare. Enda skillnaden är att den nya avtalsparten är Finnveden Media AB. Din tv-faktura kommer även efter den 1 maj att ha Värnamo Energi som avsändare, då Värnamo Energi debiterar tv-tjänster på uppdrag av Finnveden Media. Därmed behöver du som TV-kund inte göra några förändringar om du tex har e-faktura, autogiro eller faktura via Kivra. Detta kommer fungera precis som innan och fakturaavsändaren kommer fortfarande vara Värnamo Energi. Om du vill göra förändringar i ditt tv-utbud tex lägga till/ta bort kanaler eller beställa/ta bort programkort, så gör du även fortsättningsvis detta via Värnamo Energis hemsida, se mer på www.varnamoenergi.se/tv


Varför görs förändringen?

Tack vare överflytten till Finnveden Media AB kommer vi ha möjlighet att kunna erbjuda efterfrågade tv-tjänster. Vi informerar mer om nya tjänster längre fram. Inledningsvis är det samma tv-utbud som innan.


Hur ska man göra om man INTE vill bli tv-kund hos Finnveden Media?

Förändringen sker automatiskt den 1 maj. Värnamo Energis tv- och programkortskunder som INTE vill bli överflyttade till Finnveden Media AB, kan logga in på Värnamo Energis hemsida och säga upp sin TV-tjänst www.varnamoenergi.se/mina-tv-tillval eller kontakta Värnamo Energis kundtjänst på telefon 0370-69 41 00 eller per e-post kund@varnamoenergi.se så hjälper vi dig gärna!


Om Finnveden Media

Finnveden Media är en del av ett samarbete för att erhålla bättre villkor för tv-tjänst som är er kunder till gagn.