Elnät Jämförpriser

Jämförpriser total årskostnad för elnät i VVGG-regionen:


Värnamo Elnät har lägre elnätsavgifter än de närliggande elnät som driftas av de stora elnätsbolagen Eon och Vattenfall. Den totala elnätskostnaden per år för en villakund med eluppvärmt hus – i Värnamos elnätsområde VMO är hela 4 679 kr billigare per år – jämfört med elnätskostnaden för en villakund på Eons elnätsområde SMS (tex i Forsheda, Bredaryd, Hånger, Rydaholm etc) – och hela 5 470 kr billigare än vad Vattenfalls elnätskunder får betala i Skillingaryds elnätsområde SKR. 


Lägenhet
endast hushållsel
Villa
endast hushållsel
Villa med
hushållsel &
eluppvärmning

2 000
kWh

5 000
kWh

20 000
kWh

Eon
Elnät

SMS3 669 kr/år8 074 kr/år21 936 kr/år

Vattenfall
Eldistr

SKR3 388 kr/år8 199 kr/år21 526 kr/år

Vaggeryd
Elverk

SKR3 129 kr/år6 746 kr/år18 598 kr/år

Gislaved
Elnät

GVD2 767 kr/år5 563 kr/år15 869 kr/år

Värnamo
Elnät

VMO2 843 kr/år5 544 kr/år16 126 kr/år

Karta-elnatsomraden-VVGG-regionen-2019


I jämförpriserna redovisas det totala elnätspriset för tre typkunder med tre olika årsförbrukningar i VVGG-regionens fyra olika elnätsområden. Värnamo tätort = VMO. Vaggeryd = VGD. Gislaved tätort = GVD. Skillingaryd = SKR. Småland södra (tex Hånger, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd, Gnosjö, mfl) = SMS.


I jämförpriserna ingår alla för närvarande gällande avgifter för elnät (abonnemangsavgift, överföringsavgift, elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift, energiskatt och moms). Kostnad för elhandel tillkommer och debiteras av det elbolag du tecknat elavtal med. Under sidan Elprisets beståndsdelar kan du läsa mer om de prisdelar som ingår i din totala elkostnad.

Rankinglista över alla svenska elnätsbolag:


Enligt den årliga, oberoende prisjämförande Nils Holgersson-rapporten, ligger Värnamo Elnäts genomsnittspris på elnätsavgift en bra bit under riksgenomsnittet. Priser avser senast uppdaterad undersökning (2019 års elnätspriser).


Ranking

Län

Kommun

Elnätsbolag

öre/kWh

Dyrast 129:e platsJämtlandBergBergs Tingslags El AB152 öre/kWh
Billigast 1:a platsDalarnaBorlängeBorlänge Energi Elnät51 öre/kWh
Medel 107:e platsHela SverigeAlla kommunerMedel Alla elnätbolag97 öre/kWh
60:e platsJönköpingVärnamoVärnamo Elnät79 öre/kWh
115:e platsJönköpingVaggerydVaggeryds Kommun Elverk104 öre/kWh
55:e platsJönköpingVetlandaVetlanda Elnät78 öre/kWh
95:e platsJönköpingTranåsTranås Energi Elnät92 öre/kWh
107:e platsJönköpingSävsjöNjudung Energi Sävsjö97 öre/kWh
45:e platsJönköpingNässjöNässjö Affärsverk Elnät74 öre/kWh
122:a platsJönköpingMullsjöVattenfall eldistribution111 öre/kWh
8:e platsJönköpingJönköpingJönköping Energinät 57 öre/kWh
74:e platsJönköpingHaboHabo Kraft83 öre/kWh
125:e platsJönköpingGnosjöEon Elnät120öre/kWh
53:e platsJönköpingGislavedGislaved Energi76 öre/kWh
17:e platsJönköpingEksjöEksjö Elnät63 öre/kWh
125:e platsJönköpingAnebyEon Elnät120 öre/kWh

Elnätspriserna i rankninglistan ovan är hämtade från den senast uppdaterade ”Nils Holgersson-rapporten”, som är en oberoende prisundersökning som varje år jämför bland annat Sveriges elnätsavgifter. Se rapporten i sin helhet på www.nilsholgersson.nu

Därför skiljer elnätskostnaden mellan olika elnät:


Enligt flera oberoende prisjämförelser håller de kommunala elnätsbolagen lägst priser, medan de tre största elnätsbolagen; Vattenfall, EON och Ellevio (f.d. Fortum) är dyrast.


Olika kostnader för det egna lokala elnätet

Det råder olika förutsättningar för att driva elnät i olika delar av landet. En del nätområden är små och tätbefolkade, medan andra är stora och glest befolkade. I glesa nät kan avgifterna förväntas vara högre eftersom varje kund då ska betala för många fler meter ledning.

Fler prisfaktorer är att elnätsbolagen har olika kostnader för kundtjänst, leverantörsbyten och mätvärdeshantering.

Elnätsbolag har även olika avkastningskrav från sina ägare. I Värnamo Elnäts fall så har bolaget en ambition ha en återhållsam prisutveckling som gynnar kunden – men som ändå motsvarar Värnamo Elnäts kostnader för tillhandahålla högkvalitativa elnätstjänster och ett modernt lokalt elnät med hög leveranssäkerhet. Läs mer om Värnamo Energi koncernens prissättning

Avgifter för regionnät och stamnät och statliga pålagor

Ytterligare prisfaktorer som påverkar din totala elnätskostnad, men som ditt lokala elnätsbolag INTE kan påverka, är tex kostnader för överliggande stamnät och regionnät.

För att elsystemet och elleveranserna i hela Sverige ska fungera optimalt, är det svenska elnätet uppbyggt i tre nivåer: Stamnät, Regionnät och Lokala elnät. Stamnätet (som kan beskrivas som en Europaväg för el) ägs av statliga Svenska Kraftnät (SvK). Därefter förgrenas elnäten ner i regionnät och slutligen i lokala elnät. Alla elnätskunder måste betala en andel i de överliggande näten.

Storleken på avgiften från de överliggande elnäten påverkar vad de underliggande lokala nätbolagen i sin tur måste ta ut av sina kunder. Dessutom tillkommer andra statliga pålagor som tex energiskatt, elsäkerhetsavgift, med mera, som i hög grad påverkar ditt totala elnätspris. Läs mer på sidan Elprisets beståndsdelar.