Elnät - Engångsavgifter

Nedan redovisas Värnamo Elnäts Engångsavgifter som debiteras vid tillfällig elleverans eller vid ändring av ett befintligt elnätsabonnemang. Se även sidan ändra elnätsabonnemang om du vill ha praktiskt information om ändring av huvudsäkring, delning av abonnemang, ihopslagning av abonnemang, samt återanslutning av nedstängt abonnemang.

Fler elnätsprislistor finns under sidan Anslutningsavgifter samt under sidan Abonnemangsavgifter. Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo elnäts priser – vi hjälper dig gärna!

Prislista Elnät Engångsavgifter

Lågspänning 0,4 KV

Specifikation

Avgift*

Delning av abonnemang

Delning av abonnemang på befintlig servis

1 125 kr
(900 kr)

Hopslagning av abonnemang

Hopslagning av två befintliga abonnemang

700 kr
(560 kr)

Återanslutning av abonnemang**

Tillkoppling av anläggning som kopplats från

1 125 kr
(900 kr)

Tillfällig elleverans, Säkring***

Till- och frånkoppling av tillfälligt säkringsabonnemang

1 125 kr
(900 kr)

Tillfällig elleverans, Effekt***

Till- och frånkoppling av tillfälligt effektabonnemang

5.000 kr
(4.000 kr)

Styckkostnad elmätare

Per elmätare vid anslutning av flerbostadshus

1 125 kr
(900 kr)

* Pris inom parentes är exklusive moms.
**Avser återanslutning av anläggning som varit frånkopplad kortare tid än ett år.
*** OBS! För vissa anläggningar kan annat pris gälla, varför uppgift om avgift och villkor vid tillfälliga anläggningar skall vidimeras av Värnamo Elnät.

Se även tillämpningsbestämmelser vid engångsavgifter.