Elnät - Anslutningsavgifter

Nedan redovisas Värnamo Elnäts Anslutningsavgifter för nyanslutning till elnätet. Se även sidan Elanslutning där du finner detaljerad information om hur du får el till din bostad, hur du beställer byggström eller annan tillfällig el samt hur du ansluter en solcellsanläggning till elnätet. Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Elnäts priser – vi hjälper dig gärna!

Prislista Elnät Anslutningsavgift

Lågspänning 0,4 KV

Kabelarea

Max Säkring

0-199 m*

200-599 m*

> 600 m*

5×25

35 A

22.500 kr
(18.000 kr)

22.500 kr + 236 kr/m för sträckan över 200 m
(18.000 kr + 189 kr/m för sträckan över 200 m)
Offereras

5×50

100 A

50.000 kr
(40.000 kr)

OffererasOffereras
 5×95

160 A

80.000 kr/år
(64.000 kr/år)

OffererasOffereras
 5×240

200 A

102.500 kr/år
(82.000 kr/år)

OffererasOffereras

Pris inom parentes är exklusive moms.

* Avståndet gäller från närmaste anslutningspunkt (fågelvägen). För sammanhållen bebyggelse i stadsplanerat område används schablonen för 0-199 meter för anslutningar oavsett avstånd till anslutningspunkt (gäller anslutningar 16-25 A). Undantag för max servissäkring kan finnas på befintliga anläggningar. Se även Elnät Tillämpningsbestämmelser Anslutningsavgifter.