Planerat Strömavbrott, Elnät 2021-02-11, område kring Trottanäset och Näsbyholm


2021-02-11 kl 10:00-ca 13:00

På grund av planerat underhållsarbeten av ledningsnätet kommer ett strömavbrott ske i område kring Trottanäset och Näsbyholm, under ovan tid och datum. Observera att elnätet ändå skall betraktas som strömförande under denna tid. Spänningslöshet under hela avbrottstiden garanteras ej. Berörda kunder är aviserade per post.