Kabelvisning


Ska du gräva, schakta eller spränga?

Kabelvisning (ledningsvisning) – kontrollera ALLTID var det finns kablar, rör och ledningar INNAN du gräver! Det är inte roligt att gräva av en ledning. Om du chansar och gräver utan att ha kollat först, så kan du bli skadeståndsskyldig om det skulle uppstå skador. Begär därför kabelvisning innan du sätter igång att gräva, såväl när du tänkt utföra arbetet själv som när du tänkt ge grävuppdraget till en entreprenör.


Kabelvisning via Ledningskollen

I den kostnadsfria nationella webbtjänsten www.ledningskollen.se får du ett samlat besked från ALLA bolag som har infrastruktur nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde.

Ledningskollen fungerar både för privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner och andra som planerar att gräva, schakta eller spränga på en specifik plats.

När du använder www.ledningskollen.se får du besked om allt som kan tänkas var gömt under mark hos dig såsom; el-, värme-, bredband-, telefon-, avlopp- och vattenledningar.


Manuell kabelvisning, Värnamo Energi

För privatpersoner som inte vill använda sig av Ledningskollen, går det även bra att beställa kabelvisning (ledningsvisning) via Värnamo Energis egna webbformulär ovan. Värnamo Energi / Värnamo Elnät kommer då att kontakta dig per telefon (dagtid) inom 1-4 arbetsdagar, för att komma överens med dig om ett lämpligt datum för kabelvisning i ditt grävområde.

Observera att beställning av manuell kabelvisning, måste vara Värnamo Energi tillhanda minst 4 arbetsdagar innan du ska påbörja ditt grävarbete.

OBS! Notera även att vi endast kan markera var Värnamo Energis / Värnamo Elnäts el-, värme- och bredbandsledningar finns. Om du behöver hjälp med att kontrollera var andra infrastrukturbolags ledningar finns, måste du gå via dem eller via ledningskollen.


Har du upptäckt en skadat ledning?

Om du kommer i kontakt med en skadad ledning. Rör den inte och gå inte nära! Avlägsna dig omedelbart från felstället! Bevaka att inte obehöriga går fram till felstället. Kontakta Värnamo Energis jourtelefon 0370-69 41 00.

Om en ledning kommit i dager när du grävt, måste du meddela oss, ÄVEN om ledningen inte är helt av. Dvs även skador som uppkommit på yttermantel, isolering eller dylikt måste rapporteras. Kontakta Värnamo Energis jourtelefon 0370-69 41 00.


Varning för skadade ledningar!

  • En skadad elkabel kan vara livsfarlig och strömförande även om den är avgrävd.
  • En skadad fjärrvärmeledning kan spruta kokhett vatten och het vattenånga.
  • En skadad bredbandsfiberkabel kan skicka ut ljus som kan vara skadligt om det riktas mot ögonen.