Din elmätare

Din elmätare skickar mätvärden till Värnamo Elnät. Mätvärdena visar hur stor din elförbrukning är (hur mycket el du använder). Du får betala i efterhand för hur mycket el du använt. På elfakturan ser du hur mycket el du använt föregående månad. På elfakturan anges aktuell mätarställning vid avläsningstillfället. Om du loggar in på sidan Mina fakturor får du en sammanställning över alla dina fakturor.

Om du loggar in på sidan Förbrukningsstatistik ser du även diagram och detaljerad statistik som visar hur mycket el du använt föregående månad, du kan även se och jämföra hur mycket el du använt tidigare månader och år.

1. Huvudströmbrytare


Genom att hålla huvudtrömbrytare-knappen intryckt i minst 3 sekunder bryts strömmen. Med ett kort knapptryck växlar du visningsläge displayen.

2. Display


Displayen visar växelvis den totala elförbrukningen i kWh (mätarställning) och din effektförbrukning för tillfället i kW.

3. Mätarnummer


Din elmätares mätarnummer.