Elnät Support


Värnamo Elnät – vi ser till att du har ström

Elnät support – Värnamo elnät är ett stabilt lokalt elnät, byggt för att stå emot höga belastningar och för att klara olika typer av driftsstörningar i samband med väderpåkänningar och materialfel.

Vårt högklassiga elnät och våra distributionselektriker borgar för en hög leveranssäkerhet som innebär att vi så gott som alla timmar under ett år ser till att dina lampor lyser när det är mörkt, att din tvättmaskin har ström när du vill ha rena kläder och att du varje morgon kan brygga en kopp kaffe när du går upp.


Hjälp vid strömavbrott

Även om vi gör vårt yttersta för att säkerställa elleveransen så kan det oförutsedda hända och strömavbrott kan ske. Då hittar du alltid vår senaste driftinformation i Avbrottskartan på vår hemsida. Har du haft strömavbrott i över 12 timmar kan du har rätt till avbrottsersättning.


Strömavbrott felsökning

På sidan Checklista vid strömavbrott ger vi råd hur du ska agera vid ett plötsligt elavbrott för att utesluta att elavbrottet beror på fel i din egen bostad.


Elförbrukning och energirådgivning

På sidan Förbrukningsstatistik finns diagram som visar hur mycket el du använt föregående månad, du kan även se och jämföra hur mycket el du använt tidigare månader och år. På sidan Energirådgivning får du tips och goda råd hur du kan påverka din elförbrukning.


Support vid elinstallationer

Enklare elarbeten får du utföra själv, men vid arbeten med fasta elinstallationer måste du anlita en auktoriserad installatör. På sidan Säker elinstallation ger vi dig vägledning och goda råd hur du ska gå till väga.


Hjälp med Kabelvisning, övervakning vid röjning nära elledning

Ska du gräva, schakta eller spränga? Ska du röja träd och buskar nära elledningar? Kontakta oss innan du börjar, så får du support så inget går snett!


Gatubelysning

Har gatljuset slocknat på din gata? Gör en felanmälan så rycker vi ut och tänder!


Frågor om elnätstjänster?

Kontakta kundtjänst om du inte hittar svar på dina elnätsfrågor. Vi hjälper dig gärna!