Allt om Värnamos Elnät


Välkommen till Värnamo elnät!

Värnamo Elnät AB ansvarar för elöverföringen (eldistributionen) inom Värnamo elnätsområde. Vi ser till att våra ca 10.0000 elnätskunder får ström levererad dygnet runt. Se karta över Värnamo Elnätsområde.


Elnätsabonnemang hos Värnamo Elnät

För att få el till din bostad/fastighet måste du ha ett elnätsabonnemang hos det elnätsbolag (den eldistributör) som äger rättigheten att transportera (överföra, distribuera) el där din bostad/fastighet finns. Finns bostaden/fastigheten i Värnamo elnätsområde är det Värnamo Elnät du ska kontakta för elnätsabonnemang. Se Värnamo Elnäts elnätsabonnemang.


Hur stor elförbrukning har du?

Värnamo Elnät ansvarar för att mäta hur mycket el våra elnätskunder förbrukar. Är du redan elkund hos oss hittar du statistik över just din elförbrukning på sidan Förbrukningsstatistik.


Elöverföring till rätt pris

Värnamo Elnäts elnätsavgifter ligger under rikssnittet och motsvarar de kostnader vi har för att bibehålla ett driftsäkert, stabilt elnät. Jämför elnätsavgifter.


Elnät support

Har du frågor om strömavbrott? Vill du ha hjälp med kabelvisning? Ska du fälla träd intill elledningen? Vill du felanmäla gatubelysningen? Vill du ha tips och råd vid elinstallation? Se mer om våra elnätstjänster på sidan Elnät support.


Ett elnät i toppklass

Värnamos elnät består av många mil elledningar, 3 st 50 kV transformatorstationer, 227 st 10 kV stationer, 27 st stolpstationer och 1843 st kabelskåp. Värnamo Elnät ser till att du har trygg tillgång till el 24 timmar om dygnet året om. Se mer på sidorna om våra elnätsanläggningar där vi berättar mer om hur det går till att transportera (överföra, distribuera) el till din bostad.


Frågor om Värnamos elnät?

Kontakta kundtjänst om du vill ha personlig hjälp och prata om våra elnätstjänster. Vi hjälper dig gärna!