Aktuellt läge på elmarknaden - Stora prisskillnader just nu!

Höga elpriser i Södra Sverige just nu!


Nu går vi in i sommar och semestertider och trycket på elförsörjningen i landet minskar något. Vi hoppas att elbörsen kommer stabilisera sig och gå ner efter en månad med extremt höga elpriser för årstiden särskilt för oss här i södra Sverige. Det har varit prisskillnader upp emot 50 öre/kWh mellan nordliga elområde och södra elområdet SE4. Vilket är ovanligt högt när skillnaderna brukar ligga någonstans runt 5 öre/kWh. De stora variationerna i priserna beror till stor del på att kärnkraft har försvunnit de senaste åren och att södra Sverige har problem med överföringen av el med stora kapacitets begränsningar från norr till söder. Svenska kraftnät och andra myndigheter håller på att jobba med frågan både långsiktigt och kortsiktigt bla. planeras driftstart av Sydvästlänken efter sommaren. Sverige behöver mer elproduktion i södra Sverige!”


 

Våra rekommendationer just nu:

Vi rekommenderar våra kunder att välja rörligt elpris just nu och invänta att teckna fasta elavtal tills priserna sjunker efter sommaren. Våra aktuella elpriser och avtalsalternativ ser du på separat sida: Teckna elavtal.

Se mer detaljerad information om läget på elmarknaden:

Mer detaljerad information, spotpriser, oberoende prisinformation, mer prisstatistik och kompletterande info om varför elpriset är högt just nu hittar du på separat sida: Läget på elmarknaden just nu.