Värnamo Energi - Aktuella elpriser

Elpriser exkl årsavgift

Rörligt elpris

September

Fast elpris

1 år

Fast elpris

3 år

Anvisningspris

Tom 2021-11-30*

162.74 öre/kWh
(130.19) öre/kWh)
162.49öre/kWh
(129.99) öre/kWh)
124.09öre/kWh
(99.27)öre/kWh)
92.25 öre/kWh
(73.80) öre/kWh)

Elpriserna ovan gäller för elavtal i elområde 4. Påslag, elcertifikatsavgift och moms är inkluderade. Årsavgift tillkommer med 360 kr/år. Pris inom parentes är exklusive moms. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras  av ditt elnätsbolag. I ovan elavtalspriser ingår 100 % förnybar och ursprungsgaranterad vattenkraftsel. Gå till sidan Teckna elavtal.

Aktuellt Anvisningspris: Tom 2021-11-30 ligger anvisningspriset på 92,25 öre/kWh inkl moms (73,80 öre/kWh exkl moms). From 2021-12-01 kommer anvisningspriset ändras till 170 öre/kWh inkl moms (136 öre/kWh exkl moms). 

Jämförpriser – enligt Konsumentverkets riktlinjer

OBS! I priserna nedan är årsavgiften inräknad.

LägenhetVilla utan eluppvärmningVilla med eluppvärmning

Årsförbrukning

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

Fast Elpris 1 år

180.49 öre/kWh169.69 öre/kWh164.29 öre/kWh

Fast Elpris 3 år

142.09 öre/kWh131.29 öre/kWh125.89 öre/kWh

Rörligt Elpris Sept

180.74 öre/kWh169.94 öre/kWh164.54 öre/kWh

Anvisningspris*

tom 2021-11-30

107.25 öre/kWh98.25 öre/kWh93.75 öre/kWh

För att du som kund rättvist och enkelt, ska kunna jämföra olika elavtal, måste alla elbolag enligt ellagen och enligt Konsumentverkets riktlinjer, redovisa jämförpriser på sina elavtal i öre per kilowattimme (kWh) för tre typkunder med en årlig elförbrukning på 2000 kWh, 5000 kWh och 20000 kWh – där alla kostnader inkluderats.

Att jämföra elbolags priser och utbud kan vara klurigt. Elavtal kan ha olika lång bindningstid, ha olika rabatter och olika påslag. Värt att tänka på är att det ofta tillkommer extra kostnader för till exempel fast månads- eller årsavgift. En del elbolag har extra avgifter för bytesrätt, eller olika påslag beroende på vilken elproduktionsmix som ingår (till exempel vattenkraftsel, vindkraftsel, solel, kärnkraftsel eller fossil el).

I Värnamo Energis jämförpriser i tabellen ovan ingår alla för närvarande gällande avgifter för elavtal i elområde 4 (påslag, elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms). Årsavgiften gör att priset per kWh varierar beroende på hur stor förbrukning du har. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras  av ditt elnätsbolag. I ovan jämförpriser ingår 100 % förnybar och ursprungsgaranterad vattenkraftsel.

* Tabellen visar aktuellt Anvisningspris tom 2021-11-30. From 2021-12-01 är anvisningspriset för 2000 kWh: 188,20 öre/kWh inkl moms, För 5000 kWh: 177,20 öre/kWh inkl moms, samt för 20000 kWh: 171.80 öre/kWh inkl moms. 

Kontakta kundtjänst om du vill ha personlig hjälp att jämföra ett elavtals-erbjudande du fått, vi hjälper dig gärna! Gå till sidan Teckna elavtal.