Solkraft

Solkraft – el från solceller är ett hållbart sätt att producera förnybar el.

Andelen svensk el som produceras i solcellsanläggningar är i nuläget ganska liten. Under 2017 producerades 0,14 % av Sveriges el i solcellsanläggningar. Statliga bidrag till solceller, förbättrad teknik och sjunkande priser på solceller i kombination med bättre möjligheter att lagra energi bidrar till att andelen el från solceller ökar för varje år i det svenska energisystemet.

Ny solcellsanläggning på Kapellgatan


El från solceller är ett bra komplement till vattenkraft och vindkraft. Under 2019 planerar Värnamo Energi att sätta upp en 700 kvadratmeter stor solcellsanläggning på Kapellgatan i Värnamo. Solcellerna kommer ge ca 100000 kWh förnybar el om året.

Så producerar du din egen solel


En fördel med solkraft är att den möjliggör såväl storskalig elproduktion för stora elproducenter, som småskalig elproduktion för enskilda kunder som vill producera sin egen klimatsmarta solel i egna solceller på hustaket. Är du intresserad av att producera din egen solel, så finns goda råd och information om hur du ska gå till väga på sidan om Solceller.

Kundtjänst
Vanliga frågor & svar

Funderar du på något?
Vi hjälper dig gärna!

Teckna elavtal

Här tecknar du nytt elavtal eller ändrar ditt befintliga.

Vår elmix

All vår el kommer uteslutande från förnybara energikällor, se mer om vår vattenkraft, vindkraft, biokraft och solkraft.

Allt om vår el

Aktuellt läge på elmarknaden, avtalsvillkor, nyheter och erbjudanden kring elavtal.