Biokraft

Biokraft – el från kraftvärme. Som den del i att begränsa den globala uppvärmningen behöver världens energiproduktion bli mer effektiv. Detta kan ske genom att producera både el och värme i samma anläggning – så kallad kraftvärme.

Värnamo Energi driftsatte 2015 ett helt nytt kraftvärmeverk som producerar både el och värme av lokala biobränslen.
Biokraftverket som fick namnet Lucia levererar 100 % förnybar ljus & värme!

Kraftvärmeverket Lucia


I vårt egna biokraftvärmeverk i Värnamo produceras årligen 16 GWh förnybar el samtidigt som vi producerar klimatsmart fjärrvärme. 16 GWh el motsvarar årsbehovet av el i 8 000 lägenheter.


Visa mer om elproduktionen >

Elproduktionen sker genom att ånga hettas upp i samband med produktionen av fjärrvärme. Ångan driver en generator som omvandlar rörelseenergi till elektricitet som kan matas ut på elnätet. Generatorn i kraftvärmeverket Lucia har en elproduktionsförmåga på 3,6 MW. Se mer detaljerad information om processen i kraftvärmeverket i vår folder om vårt Biokraftvärmeverk.

I biokraftverket produceras även fjärrvärme. Läs mer om fjärrvärmeproduktionen under sidan Våra fjärrvärmeanläggningar.


< dölj extra text

Kraftvärme – energieffektiv elproduktion


I ett kraftvärmeverk produceras både el och värme samtidigt. Det gör kraftvärmen mycket energieffektiv och så mycket som 90% av energin i det tillförda bränslet kan användas. Kraftvärme är därför ett mycket bra sätt att framställa energi på.


Visa mer fördelar med el från kraftvärme >

En stor fördel med att producera el i ett kraftvärmeverk, är att produktionen ökar och peakar på vintern. När efterfrågan på fjärrvärme ökar, ökar även elproduktionskapaciteten. Jämfört med elproduktion i solcellsanläggningar (som genererar mest el på sommaren när det är ljust och varmt ute) så genererar ett kraftvärmeverk allra mest el när det är mörkt och kallt ute.


< dölj extra text

Vi omvandlar lokala biobränslen till el


Elen som produceras i vårt kraftvärmeverk framställs av 100% förnybart bränsle bestående av lokal skogsråvara. Se mer under sidan Vår bränslemix.


Visa fördelarna med biobränslen >

Vi använder bränslen som inte behöver importeras, som är förnybara och kretsloppsanpassade. Det rimmar bra med vår långsiktiga målsättning att ge kommuninvånarna, privatpersoner och näringsidkare – förmånliga el- och uppvärmningskostnader och samtidigt minimera samhällets miljöpåverkan. Läs mer om vårt hållbarhetstänk på sidorna om Miljö & Hållbarhet.

Användning av lokala biobränslen är hållbart både ur miljömässig och ekonomisk aspekt. Läs mer under sidorna om Fjärrvärme.


< dölj extra text

Kundtjänst
Vanliga frågor & svar

Funderar du på något?
Vi hjälper dig gärna!

Teckna elavtal

Här tecknar du nytt elavtal eller ändrar ditt befintliga.

Vår elmix

All vår el kommer uteslutande från förnybara energikällor, se mer om vår vattenkraft, vindkraft, biokraft och sol.

Allt om vår el

Aktuellt läge på elmarknaden, avtalsvillkor, nyheter och erbjudanden kring elavtal.