Vår elmix


Så produceras Värnamo Energis el

Värnamo Energis elmix föregående år 2019 bestod av:

Vi tycker att det är viktigt att vara med och driva på utvecklingen mot en hållbar framtid och har därför beslutat att all el vi säljer och all el vi producerar, uteslutande ska komma från förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft, biokraft och solkraft.

Du som tecknar elavtal hos oss får alltid förnybar el från vattenkraft på köpet, utan att du behöver göra ett aktivt val och utan att du behöver betala något extra. Elkunder som är andelsägare i den ekonomiska föreningen Vallerstad Vind får el från vindkraft. Vi producerar även förnybar el för eget bruk i vårt kraftvärmeverk samt kommer nästa år börja producera solel i vår nya solcellsanläggning.


Energimarknadsinspektionens redovisningskrav

Alla elbolag måste enligt ellagen redovisa vilka energikällor elen de sålde föregående år kommer ifrån. Redovisningen ska finnas på elbolagets hemsida och på din elfaktura. Du hittar vår redovisning ovan. Vi tycker att detta lagkrav är bra, eftersom det då blir lättare för alla svenska elkunder att välja elbolag utifrån klimatpåverkan.


Värnamo Energis miljöpåverkan

Värnamo Energis el har extremt låg miljöpåverkan. Elen vi säljer ger upphov till:

  • 0 (noll) gram CO2-utsläpp per kWh
  • 0 (noll) gram kärnbränsleavfall per kWh

För dig som vill läsa mer om våra miljömål, finns mer information på sidorna om vårt miljö och hållbarhetsarbete.


Få ett eget miljöintyg / miljöcertifikat

För varje kilowattimme förnybar el som Värnamo Energi säljer finns ursprungsgarantier (UG) som redovisar var, när och hur varenda såld kilowattimme har producerats. Vill du ha ett eget intyg som visar att du köper grön el, så kan du kontakta vår kundtjänst så skickar vi gärna ett elektroniskt miljö-intyg till dig. Läs mer om Miljöintyg.


Ursprungsmärkt el

Det är lätt att göra rätt val för miljön, tex genom att teckna elavtal hos Värnamo Energi. Att elen du köper genom oss verkligen är förnybar kan vi intyga genom att visa upp ursprungsgarantier. Läs gärna mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida. När du köper ursprungsgaranterad förnybar el gör du en insats för miljön och bidrar till en hållbar framtid.


El märkt Bra Miljöval

Vill du markera ditt gröna ställningstagande ytterligare, så erbjuder vi, i samarbetet med Svenska Naturskyddsföreningen, el märkt Bra Miljöval.

För detta betalar du ett tillägg på 3,75 öre per kWh inkl moms. För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs, går pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i miljöteknik i Svenska Naturskyddsföreningens regi. Läs gärna mer på sidan om Bra Miljöval.


Har du koll på vilken sorts el du köper?

OBS! Hos andra elbolag kan du få så kallad residualmix. Om du valt att teckna elavtal med ett annat elbolag, som inte uttryckligen tillhandahåller el enbart från ursprungsmärkta förnybara energikällor, så kan det hända att du får en ur miljösynpunkt sämre sammansättning på din elmix, nämligen så kallad residualmix. Så kontrollera alltid på baksidan av din faktura att elen du köper är förnybar el!

Residualmix enligt senast publicerad uppdatering var enligt nedan:

  • 39,77 % Kärnkraft (Kärnkraftsproducerad el)
  • 35,43 % Fossilt (Olja-, Gasol- & Kolkraftsproducerad el)
  • 24,79 % Förnybart (Vind- & Vattenkraftsproducerad el)

KÄLLA: Energimarknadsinspektionen
(OBS! OBS! Du får inte residualmix hos Värnamo Energi. Hos Värnamo Energi får du 100 % förnybar el)


Frågor om Värnamo Energis elmix?

Kontakta kundtjänst om du vill veta mer om grön el, och om du vill ha personlig hjälp med att jämföra elpriser. Vi hjälper dig gärna!