Inloggning i webbmail

Klicka här för att logga in på Webbmail portalen och hämta din e-post >

 

OBS! Webmailen uppgraderas 2019-10-29!

På natten till den 29:e oktober kommer vår mailserver att uppgraderas till en ny version. Om du har skapat ett e-postkonto hos oss, innebär detta att du inte kommer att kunna använda mailkontot under de timmar som uppgraderingen pågår. Så fort uppgraderingen är klar kommer vi skicka ett meddelande till berörda kunder och därefter kommer mailkontot att kunna användas igen precis som tidigare.

Efter uppgraderingen kommer Webmailen ha ett nytt utseende, samt att lagringskapaciteten för mailkontot höjs till 500MB.

OBS! Om du har sparat e-postkontakter på ditt mailkonto som du vill flytta med till den nya versionen, så måste du själv spara ner dina mailkontakter på en dator före den 29:e oktober. Om du gör det kommer du att kunna läsa in kontakterna i den nya versionen. Se mer hur du ska gå till väga på sidan om vår E-postfunktion.

Vill du inte flytta med några kontakter, behöver du INTE gör något alls, uppgraderingen sköts automatiskt och du kommer efter uppgraderingen kunna läsa och skicka dina mail precis som innan. Skickade och mottagna mail följer med över till den nya versionen.