Värnamo Energi sänder ej Champions League

Värnamo Energi sänder ej Champions League matcher from HT 2021. Rättigheterna till matcherna är övertagna av Telia och ”C More Plus”. (Dvs matcherna är inte tillgängliga för Värnamo Energis kunder som har abonnemang på ”C More Sport”, matcherna är ej heller tillgängliga för Värnamo Energis kunder med ”C More Premium”.