Fiberkarta - Värnamo bredbandsnätFiberkarta


Värnamo Energi fiberkarta – Bredbandsnät

Värnamo Energi erbjuder idag bredband via fiber i utbyggda områden inom Värnamo Kommun.
Värnamo Energis fibernät växer och till år 2021 ska alla fastboende i Värnamo Kommun fått erbjudande om fiberanslutning. Idag har 91% av invånarna i Värnamo Kommun möjlighet att ansluta till fibernätet. Värnamo är idag 10:e bästa kommun i hela landet – avseende fibertäckning. Utbyggnad av kvarstående outbyggt landsbygd pågår och delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

I fiberkartan ovan ser du vilka områden som är färdigutbyggda och vilka som står på tur.


Så startar du ett bredbandsabonnemang

För att starta ett bredbandsabonnemang (internetabonnemang) behöver din bostad ha en fiberanslutning (bredbandsanslutning). Klicka på ditt område i kartan ovan, så får du information om ditt område är (A) område med befintligt fibernät eller (B) område utan fibernät men planerad framtida utbyggnad.

(A) Starta bredbandsabonnemang, Boende i område med utbyggt fibernät. I stort sett alla tätorter inom Värnamo kommun har ett färdigutbyggt fibernät och resterande delar av kommunen byggs successivt ut. Finns din bostad i ett redan utbyggt fiberområde, startar du enklast ett bredbandsabonnemang genom att välja ett valfritt abonnemang på sidan Bredbandsabonnemang.

(B) Starta bredbandsabonnemang, Boende i område utan fibernät. Fiberutbyggnaden pågår för fullt på landsbygden. Vid utbyggnad på landsbygd har så kallade ”ADSL-områden” där telestationer varslats om nedläggning fått förtur. I utbyggnadsplanen prioriteras även landsbygdsområden där samtidig elnätsbyggnation eller annan infrastrukturbyggnation är inplanerad.Finns din bostad i ett område som ännu inte har fullt utbyggt fibernät kommer du (om du är fastighetsägare) att bli kontaktad av Värnamo Energi så snart ditt fastighetsområde är aktuellt för utbyggnad. I fiberkartan ovan hittar du vår planerade utbyggnadsplan. OBS! Bor du i ett landsbygdsområde som inte byggts ut ännu, så kan du, i väntan på fiber, eventuellt få bredband via ADSL från Värnamo Energi. Kontakta kundtjänst om du vill få information om bredband via ADSL.


Frågor om bredband

Har du frågor eller vill ha personlig hjälp vid funderingar kring bredband är du välkommen att kontakta kundtjänst, vi hjälper dig gärna!