Din fiberkonverter och ditt bredbandsuttag

Din fiberkonverter omvandlar optiska ljussignaler som skickas fram och tillbaka via fiberanslutningens glastråd (opto-tråd, fibertråd),
till datasignaler (elektriska pulser) som dina anslutna enheter (router, dator, mm) använder för att kommunicera.

Bredbandsuttag i lägenhet


Om du bor i en lägenhet i en fiberansluten fastighet, så sitter en gemensam fiberkonverter i fastighetens källare och i din lägenhet finns ett bredbandsuttag. Bredbandsuttag i lägenheter kan ha olika utseende. Oavsett utseende har de samma funktion. Bredbandsuttaget är din dörr till internet.


Visa mer info om bredbandsuttag i lägenhet >

Om fastigheten du bor i är ansluten till Värnamo Energis fibernät och om du beställt ett bredbandsabonnemang hos oss kan du enkelt komma igång och använda din internetanslutning. Se sidan Bredband installation där det finns tips och goda råd hur du kommer igång.

Bredbandsuttag i lägenheter / flerfamiljshus är INTE försedda med lysdioder. Om du beställt bredbandsabonnemang kan du kontrollera att bredbandsuttaget fungerar, genom att ansluta en dator med nätverkskabel direkt i uttaget och därefter mäta hastigheten i uttaget.


< dölj extra text

Fiberkonverter / Bredbandsuttag i villa


Om du bor i en villa som är fiberansluten, så har fiberinstallatören monterat ett fiberuttag och en fiberkonverter i din fastighet. Fiberkonvertern är ditt bredbandsuttag. Fiberkonvertern har olika utseende beroende på när din fastighet anslöts till fibernätet. Oavsett utseende har de samma funktion. Fiberkonvertern är din dörr till internet.


Visa mer info om fiberkonverter i villa >

Om din fastighet är ansluten till Värnamo Energis fibernät och om du beställt ett bredbandsabonnemang hos oss, kan du enkelt komma igång och använda din internetanslutning. Se sidan Bredband installation där det finns tips och goda råd hur du kommer igång.


  • OM du vill beställa 250 Mbps abonnemang i en fastighet där det finns en äldre modell av fiberkonverter, kan det hända att du behöva ersätta den gamla fiberkonvertern med en nyare modell. På sidan Bredband Installation ser du hur den nya fiberkonvertern ska installeras. Längre ner på denna sida ser du exempel på hur äldre fiberkonvertrar ser ut samt vilken funktion de klarar av.

  • OM du vill starta ett TV-abonnemang (se på TV via fiberanslutningen) i en fastighet där det finns en många år gammal fiberkonverter (fiberuttaget och fiberkonvertern sitter ihop med två parallella fibertrådar), så kommer du behöva ersätta fiberuttaget med en nyare modell, för att kunna installera TV-konvertern. På sidan Bredband Installation – Anslut TV till fiberuttaget ser du hur du går till väga i så fall.
  • Längre ner på denna sida ser du exempel på hur äldre fiberkonvertrar ser ut samt vilken funktion de klarar av.

< dölj extra text

 


Så funkar din fiberkonverter


Fiberkonverter finns i olika modeller. Här beskrivs den vanligaste modellen. Se fler modeller längre ner på sidan. Fiberkonverter av just denna modell som beskrivs här har två funktioner. Dels kommunicerar den med Värnamo Energis fibernät via optiska signaler. Och dels kommunicerar den med ditt datanätverk hemma via elektriska inpulser. Med hjälp av fiberkonverterns olika lysdioder kan du se, dels hur fiberanslutningen fungerar – men du kan även se hur ditt eget datanätverk hemma fungerar.


Visa mer info om fiberkonverterns lysdioder >

1. När diod (1) ”Power” lyser, har fiberkonvertern ström.
Om dioden INTE lyser har fiberkonvertern inte ström. Kolla att strömkabel är isatt. Är strömkabeln isatt och dioden ändå inte lyser, så är det antingen fel på strömförsörjningen i huset, eller så är fiberkonvertern eller dess strömtransformator trasig.


Diod 2 och 3 som beskrivs nedan visar hur fiberkonvertern kommunicerar med fibernätet. Dvs diod 2 och 3 visar hur internetuppkopplingen via fibernätet – mellan Värnamo Energis fiberanslutning och din fiberkonverter – funkar just nu.


2. När diod (2) ”FX – Link” blinkar eller lyser med fast sken, fungerar kommunikationen mellan Värnamo Energis fibernät och din fiberkonverter. När dioden blinkar gör fiberkovertern sitt jobb och tar emot signaler för fullt. När dioden lyser med fast sken fungerar länken och fiberkonvertern är beredd på mer jobb. Om dioden INTE lyser, har fiberkonvertern inte kontakt med fibernätet. Antingen är det ett tillfälligt avbrott i internetleveransen, se sidan avbrott/driftstörningar. Eller så är det ett lokalt fel på din fiberanslutning, gör en felanmälan.

3a. När diod (3) ”FX – speed” lyser med grönt ljus, kommunicerar Värnamo Energis fibernät och din fiberkonverter med 100 M. Om du abonnerar på 10 Mbps, 25 Mbps, 50 Mbps eller 100 Mbps så ska lysdiod (3) lysa grönt eller orange.

3b. När diod (3) ”FX – speed” lyser med orange ljus, kommunicerar Värnamo Energis fibernät och din fiberkonverter med 1 G hastighet. Om du abonnerar på 250 Mbps så ska lysdiod (3) lysa orange.


Diod 4 och 5 som beskrivs nedan visar hur dina egna uppkopplade enheter fungerar och hur de kommunicerar med bredbandsuttaget i fiberkonvertern. Dvs diod 4 och 5 visar hur nätverksuppkopplingen via kabel (LAN, Ethernet) – internt i ditt eget hemma datanätverk –  funkar just nu.


4. När diod (4) ”LAN – Link” blinkar eller lyser med fast sken, fungerar kommunikationen mellan bredbandsuttaget i fiberkonvertern och dina uppkopplade enheter (router eller dator). När dioden blinkar fungerar bredbandsuttaget och din uppkopplade enhet (router eller dator) som de ska. Det skickas och tas emot signaler för fullt. När dioden lyser med fast sken fungerar uttaget OCH din uppkopplade enhet (router eller dator), de står redo att ta emot mer jobb. Om dioden (4) INTE lyser, men dioden (2) lyser eller blinkar, då är det något lokalt fel hos dig. Mest troligt är det något fel på routern eller datorn. Värnamo Energi ger ej personlig support vid fel på routrar, datorer eller andra uppkopplade enheter. Men det finns tips och goda råd under sidan Router och sidan Surfa snabbare samt sidan Surfa säkert.

5a. När diod (5) ”Lan – speed” är släckt, kan ditt bredbandsuttag och dina uppkopplade enheter kommunicera med max 10 Mbps. Om du abonnerar på 10 Mbps är det okej att lampan är släckt. Men, om du abonnerar på högre hastigheter 25 Mbps, 50 Mbps eller 100 Mbps så bör dioden lysa med grön färg, eller med orange färg om du abonnerar på 250 Mbps. Om dioden är släckt indikerar detta att din router eller din uppkopplade dator inte har bästa prestanda. Värnamo Energi ger ej personlig support vid fel på routrar, datorer eller andra uppkopplade enheter. Men det finns tips och goda råd under sidan Router och sidan Surfa snabbare samt sidan Surfa säkert.

5b. När diod (5) ”Lan – speed” lyser med grönt ljus, kan ditt bredbandsuttag och dina uppkopplade enheter kommunicera med max 100 Mbps. Om du abonnerar på 25 Mbps, 50 Mbps eller 100 Mbps så ska lysdiod (5) lysa grönt. Om dioden (5) INTE lyser grönt, men dioden (3) lyser grönt, så indikerar detta att din router eller din uppkopplade dator inte har bästa prestanda. Värnamo Energi ger ej personlig support vid fel på routrar, datorer eller andra uppkopplade enheter. Men det finns tips och goda råd under sidan Router och sidan Surfa snabbare samt sidan Surfa säkert.

5c. När diod (5) ”Lan – speed” lyser med orange ljus, kan ditt bredbandsuttag och dina uppkopplade enheter kommunicera med max 250 Mbps. Om du abonnerar på 250 Mbps så ska lysdiod (5) lysa orange. Om dioden (5) INTE lyser orange, men dioden (3) lyser orange, så indikerar detta att din router eller din uppkopplade dator inte har bästa prestanda. Kontrollera att din router, dina nätverkskablar samt dina andra enheter har prestanda för att kommunicera gigabyte (1000 Mbps). Äldre och sämre routrar, eller gamla nätverskablar klarar ofta bara att kommunicera med hastigheter upp till 100 mbps. För att diod (5) ska lysa orange måste din egen utrustning ha tillräckligt bra prestanda. Om din egen utrustning inte är tilläckligt bra, kommer dioden bara lysa grönt eller inte lysa alls. Värnamo Energi ger ej personlig support vid fel på routrar, datorer eller andra uppkopplade enheter. Men det finns tips och goda råd under sidan Router och sidan Surfa snabbare samt sidan Surfa säkert.


< dölj extra textAlternativa (äldre) modeller av fiberkonverter


Om din fiberkonverter ser ut som någon av dessa äldre modeller som visas här, kan du behöva byta till en nyare modell OM du vill höja din hastighet till 250 Mbps eller OM du vill lägga till TV-tjänst. I sådant fall, om du behöver byta din konverter gör du detta själv. Se information om hur du går till väga på sidan Bredband Installation. Vid behov skickas en ny fiberkonverter hem till dig i samband med att du beställer TV-tjänst eller i samband med att du uppgraderar till 250 Mbps-hastigheten.