Åtgärdat Planerat Avbrott, Bredband, 2020-05-19, Norrebo


2020-05-19 kl 09:00-ca 10:00

På grund av planerat underhållsarbete kommer ett avbrott i vårt bredbandsnät ske i område kring Norrebo under ovan tid och datum. Berörda kunder är aviserade med brev. Avbrottet kommer påverka leveransen av internetkapacitet och TV-signal. Vi beräknar att avbrottet kommer vara ca en timme.