Åtgärdat avbrott, Bredband, 2020-11-17, Norrabo


Senast uppdaterad 2020-11-18 KL 09:30

Avbrottet i vår Bredbands-tjänst i området Norrabo är nu åtgärdat och tjänsten fungerar nu åter.

Senast uppdaterad 2020-11-17 KL 19:10

För närvarande har vi ett avbrott i vår Bredbands-tjänst i området Norrabo.
Felavhjälpning pågår. Vi lämnar mer information så snart vi har mer att delge. Preliminär prognos när bredbands-tjänsten åter fungerar störningsfritt kan ej ges för närvarande.