Åtgärdat Avbrott, Bredband, 2020-03-20, i samband med uppgradering av samtliga stationer


Senast uppdaterad 2020-03-20 KL 10:00

Uppdateringen av våra bredbandsstationer är nu klar. Samtliga kunder har fungerande internetuppkoppling.


Senast uppdaterad 2020-03-20 KL 08:30

Efter nattens stora uppgradering är det ett 20-tal kunder i Kärda och Värnamo som har avbrott på bredbandet. Vi arbetar på att återupprätta internetförbindelserna för samtliga kunder.


Senast uppdaterad 2020-03-19 KL 15:00

Under natten mellan torsdag och fredag kommer det ske ett planerat uppgraderingsarbete i våra bredbandstationer. Arbetet innebär att samtliga bredbandskunder kommer få ett kortare bredbandsavbrott någon gång i natt mellan kl 00:00 – 06:00 som kommer vara i 5-6 minuter.

Uppgraderingen kommer ske systematiskt, en station i taget. En exakt tidplan för när respektive bredbandsstation uppgraderas kan inte ges, men vi kommer att arbeta så fort och effektivt som möjligt för att avbrotten ska bli så korta som möjligt vid varje station.