E-post Webmail


Om webmail

Om du har en webmailadress hos oss så kan du på denna sida ändra lösenordet. Om du loggar in blir ett formulär synligt ovanför denna blåa textruta. Där kan du se vilka webmailkonton du har hos oss.


Hjälp! se Videoguider

Klicka på länken för att komma till vårt videoarkiv för att se instruktionsfilmer hur du konfiguerar e-post och hur du använder webmail från Värnamo Energi. Kom igång med e-post.


Radera en webmailadress

Obs ! Om du raderar en webmailadress som du skapat här, raderas all data. Du kommer då inte kunna ta emot eller skicka e-post till den adressen längre. Skickade och mottagna mail, kontaktuppgifter och annan historik och data som funnits kopplade till e-postadressen raderas också.

Obs 2! Tillägsinfo enbart för kunder i hyreshus med kollektivt bredband: Om du bor i en fastighet som erbjuder så kallat ”kollektivt bredband” så rekommenderar vi INTE att du skapar e-postadress här, detta beror på att du bara kan ha e-post via Värnamo Energi så länge du har ett avtal på ”höjd hastighet”. Om du avslutar ditt avtal på ”höjd hastighet” och backar tillbaka till hyresfastighetens grundhastighet, så raderas e-postkontona.


Länk PDF Instruktion – så raderar du ett webmailkonto eller ändrar lösenord

Länk till instruktion i PDF som guidar dig i hur du går till väga för att radera ett befintliga webmailkonto och/eller ändrar lösenord. Observera att ett aktivt bredbandsavtal krävs för att få ha ett webmailkonto hos Värnamo Energi. OBS! Vid avslut av bredbandsavtal avslutas din webmail. Länk till PDF Bredband Manual Konfigurera Webmail >


Se din e-post i Webmailportalen

Om du har ett webmailkonto hos oss så kan du ta emot och skicka e-post till och från denna webmailadress, var du än befinner dig, om du loggar in i Värnamo Energis Webmailportal.


Så loggar du in i webmailportalen:

 1. Gå först in på Värnamo Energis hemsida. Klicka på den vita brevikonen längst upp i huvudet på vår hemsida. Alternativt skriv in urladressen https://mail.varnamo.net   direkt i din webbläsare.
 2. Ange webmailkontots e-postadress i inloggningsrutan.
 3. Ange det lösenord du skapat för den webmailkontot.
 4. Du loggas nu in i Värnamo Energis Webmailportal där du kan ta emot och skicka e-post.

Se din e-postadress i annat e-postprogram

Om du har ett webmailkonto så vill du kanske kunna ta emot och skicka e-post till och från denna e-postadress även i din dators eget e-post program, i din surfplatta eller i din mobil.

Visa mer om hur jag läser min e-post i olika enheter >


För att kunna ta emot och skicka e-post direkt i en enhets e-postprogram (dator, surfplatta, mobil) så måste du konfigurera enheten.

OBS! Datorer, surfplattor, mobiler är din egen egendom. Värnamo Energi ger inte personlig support vid konfigurering av e-post i din dator, dina surfplattor eller mobiler.

Nedan ger vi tips och goda råd hur du ska gå till väga för att konfigurera e-post i dina enheter. Behöver du mer hjälp bör du vända dig till den återförsäljare som sålt din enhet.

 1. Ta reda på vilket e-postprogram som finns installerat på din enhet.
 2. Klicka därefter på länken nedan för att läsa vidare instruktion.
  PDF manual Konfigurera E-post
  (I PDF-manualen ovan beskrivs hur man konfigurerar e-post med följande e-postprogram; Outlook 2016 Office, Windows 10 mail, Mac OSX Mail, Mozilla Thunderbird, Apple iOS iPhone och iPad, Android Samsung).

Tycker du att det känns svårt att konfigurera e-post i din enhet kan du alltid ta emot och skicka e-post via Värnamo Energis webmailportal istället.

< dölj extra text


Välja POP eller IMAP

När du konfigurerar din enhet för e-post ombeds du välja POP eller IMAP. Nedan förklara vi skillnaden mellan POP och IMAP.

Visa mer text om skillnaden på POP och IMAP >

POP står för Post Office Protocol.

Om du väljer att använda POP, så flyttas dina inkommande e-postmeddelanden från Värnamo Energis server, till ditt e-postkonto i din dator. Ditt e-postmeddelande tas med andra ord bort ifrån Värnamo Energis server och lagras istället i din egen e-postklient. (Med e-post klient menas ditt e-postprogram, exempelvis Microsoft Outlook, Webmail eller en inbyggd e-postläsare i en smart mobiltelefon).

Fördelar med POP: Meddelandet försvinner på servern och tar då inte upp utrymme på ditt e-postkonto på servern.

Nackdelar med POP: E-postmeddelanden lagras på din egen dator och du måste själv sköta backup av dessa meddelanden. Meddelanden som laddats ner och tagits bort ifrån Värnamo Energis server kan inte nås och läsas ifrån flera e-postklienter, t ex om du både har Webbmail och smart mobiltelefon. Obs! Om du väljer POP så måste du fylla i port: 110 i alla inställningar

IMAP står för Internet Message Access Protocol.

Om du väljer att använda IMAP, så lagras alla dina e-postmeddelanden på Värnamo Energis server. När du raderar ett meddelande i din e-post klient så försvinner detta från Värnamo Energis server. (Med e-post klient menas ditt e-postprogram, exempelvis Microsoft Outlook, Webmail eller ett inbyggt e-postprogram i en smart mobiltelefon.)

Fördelar med IMAP: Eftersom alla dina e-postmeddelanden hela tiden finns på Värnamo Energis server, så kan du använda flera olika e-postprogram för att nå och läsa dina meddelanden. Du kan alltså se dina e-postmeddelanden både i din dator, i din smarta mobiltelefon eller på någon annans dator via webmail-portalen. Samma innehåll visas i alla e-postläsare du valt att konfigurera.

Nackdelar med IMAP: Du måste aktivt rensa och radera e-postmeddelanden så inte ditt e-postkonto blir fullt. När ditt e-postkonto överskridit 100 Mb får du ett varningsmeddelande. Om du inte städar ditt e-postkonto efter varning, så kommer dina inkommande e-postmeddelanden nekas. Obs! Om du väljer IMAP så måste du fylla i port: 143 i alla inställningar. 

< dölj extra text


Webmail regler

 • Max antal webmailkonton är 5 adresser.

  Visa mer text >

  .

  < dölj extra text

 • Max storlek per webmailkonto är 500 Mb.

  Visa mer text >

  Att lagringsstorleken på kontot är begränsad innebär att du regelbundet måste städa ditt webmailkonto. Om du kommer upp i 500 Mb får du ett varningsmeddelande. För att kontot fortsättningsvis skall kunna användas måste kontot städas. Släng regelbundet gamla e-postmeddelanden från inkorgen om du inte vill spara dem. Töm därefter din papperskorg / borttaget-mapp. Har du e-postmeddelande som innehåller bilagor som du vill spara, bör du klicka upp dessa bilagor och välja ”Spara som” och därefter välja att spara dem på annan valfri plats i din dator. Därefter kan du slänga e-postmeddelandet i papperskorgen / borttaget-mappen och tömma.

  < dölj extra text

 • Max e-post storlek som går att skicka/ta emot är 25 Mb.

  Visa mer text >

  Detta innebär att du utan problem kan skicka och ta emot e-postmeddelande som innehåller bilagor som väger upp till 25 Mb. Vill du skicka en bild som är större än 25 Mb, så måste du först spara om bilagan i ett mer komprimerat format eller prova att zippa filen innan du lägger till den som bilaga.

  < dölj extra text

 • Max antal e-post mottagare per e-post är 100 adresser.

  Visa mer text >

  Detta innebär att du kan skicka ett och samma meddelande till högst 100 personer samtidig. Om du vill göra massutskick så kan du lägga till och skicka till 100 st e-postadresser i taget. Behöver du skicka till ännu fler mottagare måste du göra ett nytt e-postmeddelande och lägga till de resterande adresserna i detta nya e-postmeddelande.

  < dölj extra text

 • Max antal e-postmeddelanden som ditt webmailkonto kan skicka per timme är 500 st.

  Visa mer text >

  Detta innebär att du kan skicka iväg meddelanden till 500 e-postadresser varje timme. Vill du skicka till ännu fler mottagare så kommer Värnamo Energis e-postserver att vänta en timme med att sända iväg meddelande nummer 501-1001.

  < dölj extra text