Fiberanslutning - så ansluter du din fastighet till fibernätet

Fiberanslutning – Välkommen till Värnamos Energis Fibernät. Nedan kan du läsa hur det går till att ansluta din fastighet till Värnamo Energis fibernät. Från att du beställt bredbandsanslutning till att du kan komma igång och använda din nya internetanslutning. Kontakta kundtjänst om du har frågor om fiberanslutning – vi hjälper dig gärna.

1. Kolla om det finns fiber i ditt område


I Värnamo Energis fiberkarta ser du var det finns färdigutbyggt fibernät och var fortsatt byggnation är planerad.


 • OM din fastighet ligger i ett redan utbyggt fiberområde, brukar det normalt ta ca 4 veckor från beställning till färdig installation.
 • OM din fastighet INTE ligger i ett utbyggt område, får du vänta tills Värnamo Energi påbörjar införsäljning i området. Kontakta kundtjänst om du har frågor om fiberkartan eller utbyggnadsplanen.

2. Gör en beställning


 • OM fastigheten ligger i ett redan utbyggt fiberområde, kan du göra en beställning direkt genom att välja en valfri hastighet under sidorna om Bredbandsabonnemang.
 • OM din fastighet INTE ligger i ett utbyggt område kan du inte beställa någon fiberanslutning förrän införsäljning påbörjats i ditt fastighetsområde. Men, eventuellt kan du få bredband via ADSL i väntan på fiber. Kontakta kundtjänst om du vill beställa ADSL.

3. Invänta informationsbrev


Efter att du gjort en beställning handlägger Värnamo Energi ditt ärende. Vi kommer därefter återkoppla till dig med ett bekräftelsebrev som innehåller information om vem som kommer utföra din fiberinstallation. Det kan ta allt i från 1 arbetsdag upp till flera veckor innan du får detta informationsbrev. Detta beror på att det tar olika lång tid att handlägga din beställning beroende på var din fastighet finns.


 

4. Invänta samtal från fiberinstallatören


Efter att du fått ditt första informationsbrev från Värnamo Energi, kommer fiberinstallatören att kontakta dig. Det kan ta allt ifrån 3 arbetsdagar upp till flera månader innan fiberinstallatören kontaktar dig.


 • OM din fastighet är en så kallad förtätning, dvs fastigheten finns i ett redan utbyggt fiberområde OCH om väderförhållandena är goda (ingen snö eller tjäle), så brukar fiberinstallatören höra av sig till dig inom ett par veckor efter att du fått Värnamo Energis första informationsbrev.
 • OM din fastighet finns i ett större projektområde, där många fiberinstallationer kommer göras samtidigt, kan det dröja flera veckor eller till och med månader, innan fiberinstallatören hör av sig till dig. Detta beror dels på att fiberinstallatören kontaktar fastighetsägarna i området i en viss ordning, men det kan även bero på att Värnamo Energi väntar på grävtillstånd från andra myndigheter, tex från Trafikverket. Att fiberinstallatören dröjer kan även bero på att projektet försenats på grund av tjäle eller snö, eller om det kommit berg i dagen så att sprängningar måste göras på sträckan fram till avlämningspunkten. Fiberinstallatören kommer dock att kontakta dig så fort det är möjligt och så snart just din installation börjar närma sig.

 


5. Fiberinstallatören informerar om avlämningspunkt och ni beslutar om var fibern ska gå in i ditt hus


När fiberinstallatören kontaktar dig, kommer han visa var Värnamo Energis avlämningspunkt är för någonstans. Tillsammans planerar du och fiberinstallatören var det kommer vara mest lämpligt att montera fiberuttaget på din fastighet samt vart kabelrännan ska grävas.


Avlämningspunkten är den geografiska plats, där din fiberanslutning kommer kopplas ihop med Värnamo Energis fibernät. Vanligtvis är avlämningspunkten i fastighetsgränsen.


 


6. Gräv din kabelränna


Efter att du och fiberinstallatören haft en första kontakt, ska du gräva en så kallad kabelränna. Kabelrännan ska vara 40 cm djup och 20 cm bred. OBS! Om kabelrännan går över/i åkermark skall kabelrännan vara 100 cm djup.

Kabelrännas sträckning ska gå från Värnamo Energis avlämningsplats och fram till din bostads huskropp. Sträckan grävs där du och fiberinstallatören kommit överens om att det är lämpligast att gräva.

Grävningen av kabelrännan ombesörjs av dig själv. Om du har lång sträcka att gräva kan du kontakta fiberinstallatören och genom honom få information om vilken entreprenör som gräver i ytterområdet. Du kan då eventuellt begära in offert på vad det skulle kosta att låta den entreprenören utföra grävningen åt dig.


OBS! Om ditt hus är anslutet till fjärrvärmenätet, kan det hända att din fastighet redan är förberedd för fiberinstallation. Tomrör, märktråd och märkband för fiber, kan ha lagts ned i samband med fjärrvärmeinstallationen. Om ditt hus är anslutet till fjärrvärmenätet bör du kontakta kundtjänst för att ta reda på om du verkligen behöver gräva en kabelränna. Om din fastighet redan är förberedd med tomrör, behöver du bara lokalisera var tomröret finns och sedan gräva en liten grop vid huskroppen där tomröret slutar.


 

7. Hämta material


När kabelrännan är färdiggrävd mäter du hur lång din kabelränna är. Därefter kan du åka och hämta tomrör, söktråd och märkband, som du sedan ska lägga ner i kabelrännan. OBS! lägg på minst 4-5 meter extra. Detta material ingår i fiberanslutningsavgiften, men du hämtar materialet själv. Materialavhämtningsplatsen kan variera.


 • OM din fastighet finns i ett större projektområde på landsbygden, där många fastigheter ska anslutas samtidigt, så kommer det finnas en materialplats i närheten. I sådant fall får du information om var denna materialplats är, i informationsbrevet du får från Värnamo Energi.
 • OM din fastighet finns i ett redan utbyggt fiberområde, så är materialplatsen på Holmro eller så informerar fiberinstallatören dig var du kan hämta ditt material.


8. Lägg ner tomrör, söktråd och märkband


Lägg tomröret och söktråden jämte varandra i botten på kabelrännan. OBS! Säkerställ att tomrör och söktråd sticker upp minst 1,5 m i båda ändar av kabelrännan.


Fyll sedan kabelrännan med ca 30 cm jord. Lägg därefter ner märkbandet. Skotta på lite jord så att det stannar på rätt plats. OBS! Säkerställ att även märkbandet sticker upp i varje ände av kabelrännan.


 9. Återfyll kabelrännan


När tomrör, söktråd och märkband är nedlagda i kabelrännan kan du återfylla kabelrännan.


OBS! Du ska lämna en öppen grop precis vid huskroppen, detta för att underlätta vid kommande fiberblåsning.


OBS! Säkerställ även att tomröret, söktråden och märkbandet sticker upp minst 1,5 m både vid den öppna gropen vid huskroppen och vid avlämningspunkten i den andra änden av den återfyllda kabelrännan.


 


10. Invänta fiberblåsning


Nu är det bara att vänta på att fiberinstallatören ska kontakta dig och komma överens med dig om ett datum när han ska komma och blåsa i fiber i tomrören samt installera fiberuttaget inne i ditt hus.


OBS! Din kabelränna måste vara klar och förberedd med tomrör, söktråd och märkband senast den dag du och fiberinstallatören kommit överens om att fiberblåsningen och fiberinstallation ska ske.


Om du beställt en fiberanslutning, men inte färdigställer din kabelränna som avtalat, så kommer debitering av fiberanslutningsavgiften samt månadskostnad för bredband att startas, senast ett år efter beställningsdatumet, oavsett om fiberblåsningen / fiberinstallationen kunnat färdigställas eller ej. (Gäller endast om det är kunden som är orsak till att fiberinstallationen ej kunnat färdigställas).


 11. Utvändig installation


När fiberinstallatören kommer, blåser han i fiber i ditt tomrör, gör hål i din husvägg och drar in fibern in i din fastighet.


På utsidan monterar han ett galvaniserat kabelskydd som skyddar fasaden. Allt utvändigt material ingår i anslutningsavgiften.


När fibern är i blåst återställer gräventreprenören grävning som är gjord utanför avlämningspunkten. (Du själv återställer grävningen av din egen kabelränna och Värnamo Energis entreprenör återställer de yttre kabelsträckningarna).


 

Bild som visar hur det ser ut invändigt efter att en fiberinstallation är klar. På bilden visas ett fiberuttag och en kombinerad fiberkonverter/TV-konverter. På bilden visas även var man ansluter TV och var man ansluter Data.

12. Invändig installation


På insidan, inne i din fastighet, monterar fiberinstallatören ett fiberuttag och en kombinerad fiberkonverter-/TV-konverter. Denna invändiga utrustning ingår i anslutningsavgiften.


När den invändiga installationen är klar kan du ansluta en (1 st) dator med en nätverkssladd samt en (1 st) TV med en koaxialkabel. Dator, nätverkssladd, TV eller koaxialkabel ingår ej i anslutningsavgiften. 


 • Vill du ansluta fler än en dator, antingen via nätverkskablar eller trådlöst, så behöver du bygga ett datanätverk eller skaffa en trådlös router. Detta ingår ej i anslutningsavgiften. Se mer om hur du går till väga under sidan Bredband Installation.
 • Vill du ansluta fler än en TV, behöver du bygga ett antenn-nät. Detta ingår ej i anslutningsavgiften. Se mer om hur du går till väga under sidan TV-installation.

13. Klart!


Nu är din fiberinstallation klar! Du kan börja använda ditt bredbandsabonnemang den dag du angivit som önskat startdatum för bredbandet vid beställningen. Har du valt till TV-tjänst kan du börja använda din TV-tjänst den dag du angivit som önskat startdatum för TV-tjänsten. På sidan Bredband installation finns praktisk information om hur du börjar använda din internetanslutning.


 • När ditt bredbandsabonnemang startat, kan du justera din bredbandshastighet både uppåt och nedåt, om du loggar in på sidan Bredbandsabonnemang.
 • När din TV-tjänst startat, kan du lägga till och dra ifrån extra-kanaler, om du loggar in på sidan TV Kanaler.
 • Om du vill, kan du efter att bredbandsabonnemanget startat, kostnadsfritt även lägga till personliga e-postadresser, eller addera telefoni-tjänst.