Fiber Horda Landsbygd 2021

Dags för fiber! Nu är du som är fastighetsägare i projektområde Horda Landsbygd välkommen att beställa fiberanslutning!

Nedan berättar vi hur du beställer fiberanslutning och vad som händer från att du beställt bredband till att du kan komma igång och använda din nya internetanslutning. Kontakta kundtjänst om du har fler frågor om bredband och TV via fiber – vi hjälper dig gärna.


Senaste nytt om Horda Landsbygd:

  • 2020-09-04: Informationsbrev och beställningslapp skickas ut till alla fastighetsägare i området. Har du inte fått något brev? I så fall kan du Kontakta kundtjänst.
  • 2020 OKTOBER: Planerad handläggning och hantering av inkomna beställningar.
  •  2021 VÅREN: Planerad start av grävning i ytterområden om tillräckligt antal beställningar inkommer.

.

1. Börja med att läsa infot på denna sida


Vanligtvis bjuder vi in alla projektområdets fastighetsägare till ett informationsmöte där vi berättar precis allt man behöver veta kring fiberbyggnation. På grund av den rådande situationen med Corona, lägger vi istället all information på denna sida. Hittar du inte svaren på dina frågor är du välkommen att kontakta oss.

2. Gör din beställning senast 7 oktober!


Fyll i pappersavtalet du fått hemskickat med posten. Man kan inte beställa fiberanslutning till fastigheter som ligger i ännu outbyggda områden via vår hemsidan, därför gör du istället din beställning genom att fylla i det pappersavtal som du fått hemskickat med posten. Fyll i beställningslappen, vik ihop och lägg i brevlådan (svarsadress och betalt porto finns baksidan av beställningslappen).

Din beställning måste vara oss tillhanda senast 7 oktober! För att vi ska kunna bygga fibernätet i området Bor landsbygd krävs att minst 40 beställningar inkommer (= ca 70% anslutningsgrad). Det är viktigt att du nu tar ställning till om du ska ansluta din fastighet till fibernätet. Om det inte kommer in tillräckligt med beställningar påbörjas nästa projektområde som står på tur. Det kan medföra att det dröjer år tills nästa förfrågan kommer ut, då det finns fler som väntar på fiberbyggnation.

3. Invänta informationsbrev


Efter att du skickat in din beställning (oss tillhanda senast 7 oktober) handlägger Värnamo Energi alla inkomna beställningar. Om det inkommit tillräckligt antal beställningar kan byggnationen påbörjas under 2021.

Vi återkopplar till dig så snart vi vet om byggnation kan startas upp. Du kommer få ett brev som bekräftar din beställning. I detta brev informerar vi dig om vilken entreprenör som kommer utföra din fiberinstallation. Räkna med att det kan ta några månader innan du får detta brev. Hur lång tid det tar innan du får ett svarsbrev beror på hur fort och hur många svar vi får in från områdets fastighetsägare. Ju fortare vi får in svar och ju fler som svarar att de vill ha fiber – ju fortare kan vi komma igång med att projektera området och bekräfta inkomna beställningar. Blir det inte tillräckligt hög anslutningsgrad i hela området kan beskedet bli att fiber inte kommer att byggas i alla delar av det från början tänka området.

4. Invänta samtal från fiberinstallatören


Efter att du fått ditt första informationsbrev från Värnamo Energi, kommer fiberinstallatören att kontakta dig. Det kan ta allt ifrån 3 arbetsdagar upp till flera månader efter att du fått det bekräftelsebrevet tills att fiberinstallatören kontaktar dig.

Att det är olika lång väntetid, innan fiberinstallatören hör av sig till dig, beror på att din fastighet finns i ett större projektområde, där många fiberinstallationer kommer göras samtidigt. Fiberinstallatören kontaktar fastighetsägarna i området i en viss ordning. Tidsfördröjningar kan även bero på att Värnamo Energi väntar på grävtillstånd från andra myndigheter, tex från Trafikverket, eller på grund av att projektet försenats på grund av tjäle eller snö, eller om det kommit berg i dagen så att sprängningar måste göras på sträckan fram till avlämningspunkten. Fiberinstallatören kommer dock att kontakta dig så fort det är möjligt och så snart just din installation börjar närma sig.


5. Fiberinstallatören informerar om avlämningspunkt och ni beslutar tillsammans var fibern ska gå in i ditt hus


När fiberinstallatören kontaktar dig, kommer han visa var Värnamo Energis avlämningspunkt är för någonstans. Tillsammans planerar du och fiberinstallatören var det kommer vara mest lämpligt att montera fiberuttaget på din fastighet samt vart kabelrännan ska grävas.


Avlämningspunkten är den geografiska plats, där din fiberanslutning kommer kopplas ihop med Värnamo Energis fibernät. Vanligtvis är avlämningspunkten i fastighetsgränsen. Fiberinstallatören visa dig var denna punkt finns!


6. Dags att gräva kabelränna


Efter att du och fiberinstallatören haft en första kontakt, ska du gräva en så kallad kabelränna. Kabelrännan ska vara 40 cm djup och 20 cm bred. OBS! Om kabelrännan går över/i åkermark skall kabelrännan vara 100 cm djup.

Kabelrännas sträckning ska gå från Värnamo Energis avlämningsplats (där fiberinstallatören anvisat då ni träffades) och fram till din bostads huskropp. Sträckan grävs där du och fiberinstallatören kommit överens om att det är lämpligast att gräva.

Grävningen av kabelrännan ombesörjs av dig själv. Om du har lång sträcka att gräva kan du kontakta fiberinstallatören och genom honom få information om vilken entreprenör som gräver i ytterområdet. Du kan då eventuellt begära in offert på vad det skulle kosta att låta den entreprenören utföra grävningen åt dig.

7. Nu hämtar du material


När du grävt färdigt din kabelrännan, mäter du hur lång kabelrännan är. Därefter kan du åka och hämta tomrör, söktråd och märkband, som du sedan ska lägga ner i kabelrännan. OBS! lägg på minst 4-5 meter extra. Detta material ingår i fiberanslutningsavgiften, men du hämtar materialet själv.

Vid större projektområde på landsbygden, där många fastigheter ska anslutas samtidigt, så kommer det finnas en materialplats i närheten. I sådant fall får du information om var denna materialplats är, i bekräftelsebrevet från Värnamo Energi. Var materialplatsen finns i projektområde Voxtorp – Tånnö kommer även anges här på hemsidan (för närvarande är materialplats inte fastställd).8. Lägg ner tomrör, söktråd och märkband


Lägg tomröret och söktråden jämte varandra i botten på kabelrännan. OBS! Säkerställ att tomrör och söktråd sticker upp minst 1,5 m i båda ändar av kabelrännan.


Fyll sedan kabelrännan med ca 30 cm jord. Lägg därefter ner märkbandet. Skotta på lite jord så att det stannar på rätt plats. OBS! Säkerställ att även märkbandet sticker upp i varje ände av kabelrännan.9. Återfyll kabelrännan


När tomrör, söktråd och märkband är nedlagda i kabelrännan kan du återfylla kabelrännan.


OBS! Du ska lämna en öppen grop precis vid huskroppen, detta för att underlätta vid kommande fiberblåsning.


OBS! Säkerställ även att tomröret, söktråden och märkbandet sticker upp minst 1,5 m både vid den öppna gropen vid huskroppen och vid avlämningspunkten i den andra änden av den återfyllda kabelrännan.


10. Invänta fiberblåsning


Nu är det bara att vänta på att fiberinstallatören ska kontakta dig och komma överens med dig om ett datum när han ska komma och blåsa i fiber i tomrören samt installera fiberuttaget inne i ditt hus.


OBS! Din kabelränna måste vara klar och förberedd med tomrör, söktråd och märkband senast den dag du och fiberinstallatören kommit överens om att fiberblåsningen och fiberinstallation ska ske.


Om du beställt en fiberanslutning, men inte färdigställer din kabelränna som avtalat, så kommer debitering av fiberanslutningsavgiften samt månadskostnad för bredband att startas, senast ett år efter beställningsdatumet, oavsett om fiberblåsningen / fiberinstallationen kunnat färdigställas eller ej. (Gäller endast om det är kunden som är orsak till att fiberinstallationen ej kunnat färdigställas).11. Utvändig installation


När fiberinstallatören kommer, blåser han i fiber i ditt tomrör, gör hål i din husvägg och drar in fibern in i din fastighet.


På utsidan monterar han ett galvaniserat kabelskydd som skyddar fasaden. Allt utvändigt material ingår i anslutningsavgiften.


När fibern är i blåst återställer gräventreprenören grävning som är gjord utanför avlämningspunkten. (Du själv återställer grävningen av din egen kabelränna och Värnamo Energis entreprenör återställer de yttre kabelsträckningarna).

Bild som visar hur det ser ut invändigt efter att en fiberinstallation är klar. På bilden visas ett fiberuttag och en kombinerad fiberkonverter/TV-konverter. På bilden visas även var man ansluter TV och var man ansluter Data.

12. Invändig installation


På insidan, inne i din fastighet, monterar fiberinstallatören ett fiberuttag och med mediakonverter (en kombinerad fiberkonverter och TV-konverter). Denna invändiga utrustning ingår i anslutningsavgiften.


När den invändiga installationen är klar kan du ansluta en (1 st) dator till fiberkonvertern med en nätverkssladd samt en (1 st) TV till tv-konvertern med en koaxialkabel. Dator, nätverkssladd, TV eller koaxialkabel ingår ej i anslutningsavgiften. 


  • Vill du ansluta fler än en dator, antingen via nätverkskablar eller trådlöst, så behöver du bygga ett datanätverk eller skaffa en trådlös router. Detta ingår ej i anslutningsavgiften. Se mer om hur du går till väga under sidan Bredband Installation.
  • Vill du ansluta fler än en TV, behöver du bygga ett antenn-nät. Detta ingår ej i anslutningsavgiften. Se mer om hur du går till väga under sidan TV-installation.

13. Klart!


Nu är din fiberinstallation klar! Du kan börja använda ditt bredbandsabonnemang den dag du angivit som önskat startdatum för bredbandet vid beställningen. Har du valt till TV-tjänst kan du börja använda din TV-tjänst den dag du angivit som önskat startdatum för TV-tjänsten. På sidan Bredband installation finns praktisk information om hur du börjar använda din internetanslutning.


  • När ditt bredbandsabonnemang startat, kan du justera din bredbandshastighet både uppåt och nedåt, om du loggar in på sidan Bredbandsabonnemang. Där kan du läsa allt du behöver veta om våra bredbandsabonnemang.
  • När din TV-tjänst startat, kan du lägga till och dra ifrån extra-kanaler, om du loggar in på sidan TV Kanaler. Där kan du även läsa allt du behöver veta om vår fiber-TV tjänst.
  • Om du vill, kan du efter att bredbandsabonnemanget startat, kostnadsfritt även lägga till personliga e-postadresser, eller addera telefoni-tjänst. (kostnad för telefoni tillkommer).

Hur mycket kostar det att ansluta till fibernätet?


Anslutningsavgiften i projektområde Bor Landsbygd är 19.900 kr per ansluten villa.

I anslutningsavgiften ingår: fiberanslutning med fiberkabel från vår avlämningspunkt fram till ditt hus. Installation av ett galvat kabelskydd utanpå huset samt utvändig rörläggning. Invändig installation av mediakonverter (kombinerad data- och TV-konverter) samt fiberanslutningsuttag. Det du behöver göra själv är att gräva en s.k. kabelränna, från vår avlämningspunkt fram till ditt hus. Längre ner på denna sida finns detaljerad info om kabelränna och det material som ingår.

OBS! Om du vill ansluta fler än en styck dator till fiberuttaget så behöver du själv skaffa en router eller bygga ett eget datanätverk inne i ditt hus, detta ingår INTE i anslutningsavgiften. Du kan läsa mer om trådlöst och trådbundet nätverk på en separat sida med info om Router.

Kostnad för bredbandsabonnemang tillkommer. Vid anslutning till fibernätet krävs att du tar ett minimum 12 månaders bredbandsabonnemang. Lägsta valbara hastighet är för närvarande 10 Mbps (kostar 295 kr/mån) och högsta valbara hastighet är för närvarande 250 mbps (kostar 495 kr/mån). Du kan byta hastighet under pågående bindningstid. Läs mer detaljerad info om vårt bredband på separat sida om Bredbandsabonnemang.

Kommunalt bidrag. OBS! Vid anslutningsavgifter över 10.000 kr kan kommunalt bidrag beviljas, se mer om kommunalt bredbandsbidrag längre ner på denna sida.

Kostnad för TV kan tillkomma. Om du vill kan du lägga till TV-tjänst. TV-tjänst är valfritt och kan även läggas till i efterhand. TV-tjänst ger dig 21 TV-kanaler för 199 kr/månad. Kostnad för programkort tillkommer med 29 kr/mån per TV-apparat. Du behöver även ha mottagningsutrustning till programkortet, antingen en CA-modul (595 kr/st) eller en digitalbox (795 kr/st). Förutom de 21 TV-kanaler om ingår kan man även lägga till ytterligare kanaler från bland annat C More, Viasat och Discovery. För att se vår TV-tjänst i mer än en TV-apparat behövs ett TV-nät i huset, detta ingår inte i fiberanslutningsavgiften. Läs mer om vår TV-tjänst på separat sida om TV-anslutning.

Kommunalt bidrag vid fiberanslutning


Privatpersoner och hushåll inom Värnamo kommun som efter 1 januari 2012 anslutit sin fastighet till ett fibernät kan av kommunen få bidrag för viss del av anslutningsavgiften. Minsta anslutningsavgift som berättigar till bidrag är 10 000 kr. För fastigheter där anslutningsavgiften överstiger 10 000 kr men understiger 30 000 kr utgår kommunalt bidrag med 50% av kostnaden som överstiger 10 000 kr.

Kommunalt bredbandsbidrag ansöker du om själv på Värnamo kommuns hemsida. Ansökan om kommunalt bidrag skickas in efter att din installation är klar och du fått en faktura på anslutningsavgiften. På Värnamo kommuns hemsida kan du läsa mer om villkoren som krävs för bidrag, samt om hur det går till att ansöka om kommunalt bredbandsbidrag. Länk till Värnamo Kommun kommunalt bidrag vid fiberanslutning.