Bredband - Anslutningsavgift fibernät

Nedan redovisas Värnamo Energis avgifter för anslutning till fibernätet. Se även sidan om Fiberanslutning där du hittar detaljerad information om hur det går till att ansluta din fastighet till fibernätet. Se även sidan om Bredbandsabonnemang där du hittar prisuppgifter på olika bredbandshastigheter. Kontakta kundtjänst om du har frågor om fiberanslutning – vi hjälper dig gärna!

Bredband Anslutningsavgift flerfamiljshus (lägenhet)


Anslutningsavgift för hyresvärdBegär offert
Anslutningsavgift för hyresgäst från 0 kr

Visa mer info om anslutningsavgifter i flerbostadshus >

För boende i lägenhet i flerfamiljshus bekostas fiberanslutningsavgiften av hyresvärden. Be din hyresvärd kontakta Värnamo Energi för offert. Den enskilde hyresgästen betalar ingen anslutningsavgift, men debiteras enligt offert en månadskostnad för bredband som varierar beroende på vad som avtalats med hyresvärden.


< dölj extra text

Fiber Anslutningsavgift enfamiljhus (villa)


Inom tätort3.475 kr
Utom tätort19.900 kr

Visa mer info om anslutningsavgifter i enfamiljshus >

  • Inom tätort avser engångs fiberanslutningsavgift för enfamiljshus (villa) belägen inne i någon av Värnamo kommuns större tätorter. Månadskostnad för bredbandsabonnemang i minimum 12 månader tillkommer.
  • Utom tätort – avser engångs fiberanslutningsavgift för enfamiljshus (villa) belägen utanför Värnamos tätorter (landsbygd). Månadskostnad för bredbandsabonnemang i minimum 12 månader tillkommer. Vid anslutningsavgifter över 10.000 kr kan kommunalt bidrag beviljas, se mer nedan under rubriken Kommunalt bidrag vid fiberanslutning

Se aktuell anslutningsavgift för just din fastighetsadress samt valbara hastigheter genom att logga in när du står på sidan Bredbandsabonnemang.


< dölj extra text

Kommunalt bidrag vid fiberanslutning


Privatpersoner och hushåll inom Värnamo kommun som efter 1 januari 2012 anslutit sin fastighet till ett fibernät kan av kommunen få bidrag för viss del av anslutningsavgiften.


Visa mer info om kommunalt bidrag >

Minsta anslutningsavgift som berättigar till bidrag är 10 000 kr. För fastigheter där anslutningsavgiften överstiger 10 000 kr men understiger 30 000 kr utgår kommunalt bidrag med 50% av kostnaden som överstiger 10 000 kr.


Kommunalt bredbandsbidrag ansöker du om själv på Värnamo kommuns hemsida där du även kan läsa mer om villkoren som krävs för bidrag, samt om hur det går till att ansöka om kommunalt bredbandsbidrag. Länk till Värnamo kommun kommunalt bidrag vid fiberanslutning.


< dölj extra text

Följande ingår i fiberanslutningsavgiften


  • För utvändig installation; tomrör, fiberkabel, söktråd, märkband och galvat kabelskydd till fasaden.
  • För invändig installation; fiberkonverter, TV-konverter, fiberanslutningslåda, samt fem e-postkonton.

Visa mer info om fiberanslutning >

Du gräver själv, eller bekostar själv grävning av en så kallad kabelränna där du lägger ner tomrör, söktråd och märkband. När kabelrännan är klar kontaktar du oss, så ombesörjer vi installationen av de prylar som ingår i anslutningsavgiften. Se mer på sidan Fiberanslutning – så får du bredband via fiber.

Vill du göra ytterligare installationer inne i din fastighet ombesörjer du detta själv. Se mer på sidan Bredband Installation och under rubriken Datanätverk.


< dölj extra text