Information Ändrat Anvisningspris from 2021-12-01


From 2021-12-01 kommer anvisningspriset ändras till 170 öre/kWh inkl moms (136 öre/kWh exkl moms). Fast årsavgift tillkommer med 360 kr/år inkl moms (288 kr/år exkl moms).


Länk: Läs mer om vad det innebär att ha Anvisningspris