TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pris & Villkor Fjärrvärme Företag
Värnamo Energi har två fjärrvärmenät, ett i Värnamo och ett i Rydaholm. Värmen i Värnamo produceras vid Värnamoverket på Sörsjö industriområde som ägs av Värnamo Energi, medan värmen i Rydaholm köps in från det lokala sågverket Rydaholms Träförädling AB. Fjärrvärmepriset skiljer beroende på vilket nät du är ansluten till. De båda prislistorna hittar du som pdf dokument till höger.

Anslutningskostnad

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärmenätet räknas fram utifrån den investering Värnamo Energi får göra för att bygga ut nätet hem till kunden. Priset varierar därmed beroende på hur långt det är att gräva och var vi ska gräva någonstans Det är t.ex. dubbelt så dyrt att återställa asfalterade gator och trottoarer som att återställa gräsytor.

Pris på anslutning lämnas till varje område som vi bygger ut i och till varje enskild fastighet som vill ansluta sig. Kontakta oss gärna för mer information.

I anslutningskostnaden ingår normalt:
- anslutning till fjärrvärmenätet inklusive gräv- och installationsarbete
- abonnentcentral med fjärrvärmeväxlare, styrreglering och expansionskärl.
- plåttäckning av rökkanal
- två års garanti
- drifts- och skötselutbildning
- självriskeliminering (2 år under garantitiden)
- förberedelse  till bredbandsanslutning via fiber ( Kabel TV , bredband mm)

Vi kan även ombesörja att ta bort den gamla pannan och om det finns en gammal oljetank kan vi sanera och ta bort denna. Kontakta oss för offert.

Obs! Återställning av gräsytor på egen tomt utföres av fastighetsägaren.

Serviceavtal

Det ska vara enkelt och bekvämt att vara fjärrvärmekund hos oss. Vi kan erbjuda ditt företag serviceavtal. Kontakta oss för offert. 

Avtalsvillkor Fjärrvärme Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor 
Fjärrvärme Näringsidkare