kraftvarmeverket
passbit
Förnybar elproduktion i kraftvärmeverket
Biokraft - el från kraftvärme. Som den del i att begränsa den globala uppvärmningen behöver världens energiproduktion bli mer effektiv. Detta kan ske genom att producera både el och värme i samma anläggning - så kallad kraftvärme.
 
Värnamo Energi driftsatte 2015 ett helt nytt kraftvärmeverk som producerar både el och värme av lokala biobränslen. Biokraftverket som fick namnet Lucia levererar 100 % förnybar ljus & värme!
passbit
streck
passbit
lucia passbit Kraftvärmeverket Lucia - Närproducerad Ljus & Värme

I vårt egna biokraftvärmeverk "Lucia" i Värnamo produceras årligen 16 GWh förnybar el samtidigt som vi producerar klimatsmart fjärrvärme.
 
16 GWh el motsvarar årsbehovet av el i 8 000 lägenheter. Elproduktionen sker genom att ånga hettas upp i samband med produktionen av fjärrvärme. Ångan driver en generator som omvandlar rörelseenergi till elektricitet som kan matas ut på elnätet. Generatorn i kraftvärmeverket Lucia har en elproduktionsförmåga på 3,6 MW.
passbit
streck
passbit
kraftvarme vinter Kraftvärme - energieffektiv elproduktion
I ett kraftvärmeverk produceras både el och värme samtidigt. Det gör kraftvärmen mycket energieffektiv och så mycket som 90% av energin i det tillförda bränslet kan användas. Kraftvärme är därför ett mycket bra sätt att framställa energi på.
 
En ytterligare mycket stor fördel med kraftvärme som elproduktionsmetod, är att elenproduktionen ökar och peakar på vintern. (När efterfrågan på fjärrvärme ökar, ökar även elproduktionskapaciteten.) I jämförelse med förnybar elproduktion från solceller - som genererar mest el på sommaren när det är ljust och varmt ute, så genererar ett kraftvärmeverket allra mest el när det är mörkt och kallt ute.
passbit
streck
passbit
el av flis Vi omvandlar lokala biobränslen till el

Elen som produceras i vårt kraftvärmeverk framställs av 100% förnybart bränsle bestående av lokal skogsråvara. Att vi använder bränseln som inte behöver importeras och som är förnybara och kretsloppsanpassade, rimmar bra med vår långsiktiga målsättning att ge kommuninvånarna, privatpersoner och näringsidkare, förmånliga el- och uppvärmningskostnader och samtidigt minimera samhällets miljöpåverkan. Användning av lokala biobränslen är hållbart både ur miljömässig och ekonomisk aspekt. Läs mer om fördelarna med att använda lokala biobränslen under sidorna om Fjärrvärme.
passbit
streck
 

Kundtjänst

Telefon: 0370-69 41 00

E-post till Kundtjänst:
kund@varnamoenergi.se

E-post till Support bredband och tv:
support@varnamoenergi.se


ÖPPETTIDER:
Mån-Tors:07.30-16.30
Fredag & dag före helgdag: 
07.30-15.30
Lunchstängt alla dagar:
12.00-13.00