Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


skogsbransle
passbit
Vi omvandlar skogsspill till klimatsmart el & värme
Kraftvärme – tillverkning av förnybar el och fjärrvärme, sparar jordens sinande resurser genom att ta till vara på sådant som annars hade gått till spillo, som t ex rester från skogsavverkning. I Värnamo Energis fjärrvärmeproduktion används årligen 31.000 ton biobränslen, i form av flis och bark.
passbit
streck
passbit
skorsten utsikt passbit Vi behöver energi för att samhället ska fungera
För att producera energi är det oundvikligt att vi påverkar miljön. Det gäller bara att påverka så lite som möjligt, att använda tekniker och metoder som är så skonsamma och effektiva som möjligt. Därför har vi valt att producera vår fjärrvärme med förnybara biobränslen.
passbit
streck
passbit
kretslopp biobransle Lokala bränslen både ekonomiskt och miljömässigt hållbart
Att vi använder bränslen som inte behöver importeras och som är förnybara och kretsloppsanpassade rimmar bra med vår långsiktiga målsättning att ge kommuninvånarna, privatpersoner och näringsidkare, förmånliga el- och uppvärmningskostnader och samtidigt minimera samhällets miljöpåverkan.
passbit
streck
passbit
nya kraftvarmevarket El och värme av skogsspill

I vårt nya kraftvärmeverk eldar vi med skogsflis. En stor del av flisen består av rester från avverkning i skogen i form av GROT (grenar och toppar) och bark. Resterande flis kommer från bränsleved som inte duger vare sig till vidareförädling eller till papperstillverkning. Genom att kraftvärmeverket kan ta till vara på energin i GROT, bark och bränsleved, behöver ingen avverkad skog gå till spillo.
passbit
streck
passbit
skog varnamo Vi har skogen runt husknuten
Vi har en geografisk fördel när det gäller tillgång till skogsråvara eftersom hela bygden runt om oss är fylld av skog. Värnamo kommun har egen skogsmark och avtal med lokala leverantörer för att få tillgång till GROT och bränsleved. Dessutom erbjuder vi lokala markägare att sälja sin skogsråvara till oss. (Krävs att markägaren själv ombesörjer transporten samt minst en lastbil med släp). Att använda biobränslen som vi har så gott om runt omkring oss tycker vi därför känns både logiskt och klimatsmart på flera plan! Lokal energi – Ja tack!
passbit
streck
passbit
aska  Askåterbäring – Kretsloppet sluts
Varje dygn bildas ca 9 ton aska i Värnamo Energis värme- och elproduktion. Askan från biokraftvärmeverk är efterfrågad av skogsägarna eftersom den har mycket god effekt som gödning. Genom att återföra askan som näring till skogen sluts biobränslets kretslopp.
passbit
streck
 

Kundtjänst

Telefon: 0370-69 41 00

E-post till Kundtjänst:
kund@varnamoenergi.se

E-post till Support bredband och tv:
support@varnamoenergi.se


ÖPPETTIDER:
Mån-Tors:07.30-16.30
Fredag & dag före helgdag: 
07.30-15.30
Lunchstängt alla dagar:
12.00-13.00


Senaste nyheter

 

DRIFTINFO:

Länk till senaste nyheter om vårt el-, fjärrvärme-, bredband- & tv-nät. 


FELANMÄLAN:
Felanmälan på el, fjärrvärme,bredband eller TV kan göras dygnet runt per telefon
0370-69 41 00