Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


energiskatten hamnar på din elnätfaktura

 
Energiskatten har flyttat till din elnätfaktura 
 
Förra året beslutade riksdagen att den statliga energiskatten på el på f.n. 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inkl moms) ska debiteras av elnätsbolagen. (Tidigare har energiskatten debiterats av ehandelsbolagen och då hamnat på din elhandelsfaktura.) 
 
 

Vad innebär energiskattens flytt för dig som kund? 
 
Förändringen påverkar inte din totala elkostnad överhuvudtaget, men det har inneburit att din elhandelsfaktura blivit 43,38 öre/kwh billigare, samtidigt som din elnätfaktura blivit dyrare med motsvarande belopp, eftersom energiskatten flyttats över från elhandelsfakturan till elnätfakturan. 

 

Kunder som tecknat elhandelsavtal hos det företag som även äger elnätet där de bor, kommer knappt märka att energiskatten flyttat, eftersom de får en enda elfaktura där både elhandelskostnaden och elnätskostnaderna är sammanslagna på fakturans framsida.

Medan de kunder som har olika elhandelsföretag och elnätsföretag, kommer märka av energiskattens flytt betydligt mer, eftersom de får två elfakturor. En från elhandelsföretaget och en från elnätsföretaget. De kommer därför mer tydligt märka att elhandelsfakturan plötsligt blivit väldigt billig, samtidigt som fakturan från elnätsbolaget blivit dyr. Detta beror alltså på att den statliga energiskatten enligt riksdagsbeslut har flyttat från elhandelsfakturan till elnätsfakturan.

  

elntelhandel

Vet du skillnaden på ett elhandelsföretag och ett elnätsföretag?

I en kundundersökning frågade vi om våra kunder visste skillnaden på ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag?


47% svarade: –Nej, jag vet ej!
9% svarade: –Jag är tveksam...
10% svarade: –Ja, jag vet skillnaden. Men, sa sedan fel när de ombads förklara skillnaden.
31% svarade: –Ja, jag vet skillnaden!


 

För att förstå sin elfaktura är det bra om man vet skillnaden på elnätsföretag och elhandelsföretag.

- Elnätsföretaget är den som ansvarar och tar betalt för att "transportera" elen hem till din bostad. Elnätsföretaget har ensamrätt att sköta elnätet och "eldistributionen" på just din hemort. Du kan därför inte "välja bort" ditt elnätsföretag. Staten har bestämt vilket elnätsföretag som ska sköta elnätet där du bor. Se mer information om Sveriges olika elnätsområden (koncessionsområden) på Svenska kraftnäts hemsida.

- Elhandelsföretaget är den som säljer själva elen. Elhandel är en fri marknad och du kan därför köpa din el (teckna elhandelsavtal) hos vem du vill.

 

Värnamo Elnäts nätariffer ligger under rikssnittet 

I Värnamo Tätort och angränsande ytterområdena Hörle, Fryelse och Åminne, är det Värnamo Elnät AB som ansvarar för elnätet. På övriga platser inom Värnamo Kommun är det Eon som ansvarar för elnätet. Se mer om Värnamos Elnätområde Karta Värnamo eldistributionsområde 

Värnamo Elnäts nättariffer ligger en bra bit under Sverige genomsnittet.

I prisjämförelsen nedan visar vi den årliga elnätskostnaden för tre olika typer av kunder:
1. Eluppvärmd villa med 20 A säkring
2. Villa med enbart hushålls el och 16 A säkring
3. Lägenhetskund med 16 A säkring.

För dessa tre typer av kunder jämför vi Värnamo Elnäts elnätspriser med Eons och Vattenfalls priser. I samtliga exempel nedan är Värnamo Elnät billigast!

 

elnatspriser2018

 

Priser i jämförelsen ovan gäller from 2018-03-01 och avser total elnätskostnad (dvs inklusive rörlig överföringsavgift, fast Abonemangsavgift, Energiskatt och moms.

Det finns flera faktorer som påverkar ett elnätsbolags nätprissättning. T ex antal meter elledning per kund, om kablarna löper längs vägar eller över berg, om det är glesbygd eller stadsmiljö. Avgifterna som elnätsbolagen i sin tur måste betala till Svenska Kraftnät (SvK ansvarar för överliggande stamnät) skiljer sig beroende på läge – ju längre söderut, ju högre stamnätsavgift. Elnätsbolagen har även olika kostnader för kundtjänst, leverantörsbyten, mätvärdeshantering och liknande. Slutligen har elnätsbolagen olika avkastningskrav från sina ägare.

Prislistor för elhandel och elnät

Att Värnamo Elnät håller klart godkända elnätpriser beror på en medveten strategi att ha en återhållsam prisutveckling som motsvarar våra kostnader och de investeringar vi gör för bibehålla ett förstklassigt elnät.

Länk till aktuella elnätstariffer från Värnamo Elnät.
Länk till aktuella elhandelspriser från Värnamo Energi. 

 

Kontakt elnät

catarina ohlsson saljare elnat elhandel

Catarina Ohlsson
Elnät & Elavtal
Företagskunder
Tel: 0370-694113
Mobil: 0706-375120
E-post: Catarina.ohlsson@varnamoenergi.se

OBS! Felanmälan
på el, fjärrvärme,
bredband eller TV görs
dygnet runt per telefon
0370-69 41 00

Länk till senaste driftinformation

Anslutningsavgift Elnät

Anslutningsavgifterna avgörs enligt Energimarknadsinspektionens anvisningar för elanslutningar "Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A EI PM 2013:3.
 
 Prislista Elnät Anslutningsavgifter o övriga avgifter 2016-06-01