Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


 avbrott 150291771


När det oväntade inträffar...

Elen är idag en given förutsättning för att vardagen skall fungera. Och vi blir direkt sårbara när den värdefulla elen plötsligt försvinner. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid – faktum är att du som bor i Värnamo elnätområde i genomsnitt har el 99,99% av tiden! Men en solig lördagförmiddag i april drabbades vi tyvärr av en driftstörning...

 


Strömavbrott 22 april 2017

Kl 09 på morgonen lördagen den 22 april, gick larmet att strömmen gått. Omedelbart sattes resurser in för att felsöka och åtgärda avbrottet, vakthavande driftledare, ledningsgrupp, montörer, värmetekniker, marknadspersonal osv fanns snabbt på plats. Men, det skulle visa sig senare att störningen orsakats av att det överliggande 50 kV-nätet slagits ut.Detta fick till följd att även Värnamo Elnäts inmatningar blev drabbade och därmed samtliga Värnamo Elnäts kunder. Vi kunde därmed enbart vänta på att överliggande nät åter skulle vara i drift.

Kl 12 var felen åtgärdade hos överliggande nätägare och strömmen kunde åter distribueras fram till Värnamo elnäts kunder. Eftersom hela staden blev strömlös under avbrottstiden, drabbades även fjärrvärmenätet. Värmen hade full kapacitet åter vid 13-tiden. Bredbandsnätet drabbades av mindre följdfel, vilka samtliga var avhjälpta vid 14-tiden, medan TV-nätet klarade sig utan störningar.

Under det pågående avbrottet slogs vissa teleoperatörers mobilmaster ut vilket påverkade möjligheten att nå fram via mobiltelefon. Det var tidvis även svårt att nå Värnamo Energis hemsida och därmed utsattes telefonväxeln för extremt hög belastning, detta medförde att vi en stund enbart kunde nå ut med information via radion.

Så här i efterhand när utredningar gjorts, har överliggande nätägare rapporterat att störningen troligtvis berodde på ett överslag i elnätet. Dagens moderna elnät är byggda med extremt hög känslighet för att klara höga säkerhetskrav för person och egendom. Säkerhetsrutiner kräver att det kommer ut personal för att återställa, vilket vid just detta avbrott tog tid. Just denna typ av driftstörning förekommer, men är mycket ovanlig, senaste gången ett liknande del inträffade var sannolikt på 80-talet

Strömavbrott 12 juli 2017

En tisdagkväll i semestertid blev Värnamo strömlöst ännu en gång. Kl 18:38 gick larmet. Felet lokaliserades snabbt till överliggande nät och berörde Värnamo Västra och Värnamo Nordöstra. Värnamo östra kunde snabbt matas om tillfälligt via Bor. Efter felsökning fann överliggande nätägare att felet berodde på ett fel på en transformator i den överliggande elnätsoperatörens anläggning Värnamo Norra. I och med att felet inte låg hos Värnamo Elnät var det även denna gång svårt att ge en prognos för hur länge avbrottet skulle vara, samtliga kunder hade dock strömmen åter kl 21:21. 

 

Information vid avbrott 

Vid avbrott informerar vi i dagsläget i första hand via Driftinformationssidan på vår hemsida, vid större avbrott informerar vi även via radio.

Vår jourhavande driftpersonal är snabbt på plats vid en störning för att påbörja felsökning, vi lägger då så snabbt som möjligt ut information med status om det aktuella avbrottet på vår hemsida. På nätter, helger och under andra perioder då bemanningen är begränsad kan det ta något längre tid att få ut informationen. Inititialt när ett larm inkommer kan vi inte alltid informera exakt om vad som orsakat felet eller hur länge avbrottet kan tänkas pågå, men vi lägger fortlöpande ut information och uppdaterar vår hemsida så snart vi har mer information eller nya prognoser att delge.

I dagens uppkopplade samhälle förväntas information komma ut i samma sekund som en störning sker, oavsett när den sker. Vi jobbar därför på att bli bättre på att nå ut snabbare med vår driftinformation. Vi ser i nuläget över nya system med möjlighet att avisera via sms och kartfunktioner. Vi arbetar även med en helt ny plattform för vår hemsida som kommer att lanseras vid årsskiftet. I samband med detta kommer vi även se över förutsättningarna för att avisera via facebook och via andra sociala medier. Vi kommer även inleda samarbeten med kommunen och andra partners för att snabbare och mer effektivt kunna nå ut med viktig information vid störningar. Vi kommer återkomma med besked på hur detta förbättringsarbete fortlöper så snart det är klart, tills dess hänvisar vi till vår Driftinformationssida som är den kanal som för närvarande gäller som huvudsaklig informationskälla vid störningar.

 

 

Anledningar till avbrott...

De två avbrotten som beskrivits ovan är ovanliga och berodde på fel hos överliggande nätoperatör. Dessa avbrott stod därmed utanför Värnamo Elnäts kontroll.

När det gäller vårt eget lokala elnät så är den största delen av detta ledningsnät isolerat eller nedgrävt i marken. Vi jobbar ständigt med att analysera möjliga risker och arbetar för att förhindra att avbrott skall ske. Men, trots förebyggande arbete för att öka leveranssäkerheten och minska risken för störningar vid tex hårt väder, inträffar det ändå driftstörningar då och då. För att du ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt vid dessa tillfällen, har vår driftpersonal beredskap dygnet runt, året om.

 

Till exempel kan avbrott ske när någon backat på ett kabelskåp eller när en elkabel blivit avgrävd någonstans. Eller när det är svårt väder och ledningar har störts på grund av åska eller nedfallande grenar. Under senare år har vi några stycken kraftiga stormar som dragit in och mörklagt delar av elnätet. Tack vare personal med god lokalkännedom, god servicevilja och även en portion mod – så har vi snabbt kunnat rycka ut för att lokalisera felen. Att åtgärda felen snabbt är högt prioriterat, men får aldrig ske på bekostnad av personalens säkerhet. Vid storm och oväder kan det därför ibland bli nödvändigt att skjuta på felavhjälpning tills det ljusnat eller tills ovädret avtagit i styrka.

Värnamo Elnät har jour dygnet runt för att säkerställa en hög leveranssäkerhet, men trots detta blir det strömavbrott ibland. Blixtar kan slå ner i elanläggningar, snö och hårda vindar kan få fallande träd att riva ner luftledningar och markförlagda kablar kan grävas av.
 
 storm

 

 

... Men det är inte enbart stora kraftfulla stormar som kan orsaka strömavbrott.

Sommaren 2013 slank en liten mus in i en transformatorstation och orsakade kortslutning med strömavbrott till följd. Men, vi jobbar som sagt ständigt med att försöka förebygga avbrott i möjligaste mån! Men ibland händer det oväntade och då rycker våra elmontörer ut på stört!

mus
 

Kundtjänst

Telefon: 0370-69 41 00

E-post till Kundtjänst:
kund@varnamoenergi.se

E-post till Support bredband och tv:
support@varnamoenergi.se


ÖPPETTIDER:
Mån-Tors:07.30-16.30
Fredag & dag före helgdag: 
07.30-15.30
Lunchstängt alla dagar:
12.00-13.00


Senaste nyheter

 

DRIFTINFO:

Länk till senaste nyheter om vårt el-, fjärrvärme-, bredband- & tv-nät. 


FELANMÄLAN:
Felanmälan på el, fjärrvärme,bredband eller TV kan göras dygnet runt per telefon
0370-69 41 00