Landsbygdsprogrammet

 
 
Anmäl ditt intresse för fiber på landsbygden
fiberkarta Bor du i ett landsbygdsområde där fibernätet ännu inte är utbyggt? Då kan du markera din fastighet i vår karta och anmäla att du är intresserad av fiberanslutning.
 
Ange din fastighetsadress i sökrutan, eller dra in och släpp en markör i kartan. Du kan växla mellan satellitbild eller kartbild och zooma för att lätt lokalisera just din fastighet. Gå till fiberkartan

 
År 2020 ska alla i kommunen ha möjlighet till fiber
 
Om förslaget att bygga ut fiber på landsbygden fastställs på kommunfullmäktiges möte i maj, så får Värnamo Energi uppdraget att fortsätta bredbandsutbyggnaden som ska vara klar 2020.
 
- Intresset för fiber ökar allt mer och under 2016 slog Värnamo Energi personligt rekord i antal nya kundanslutningar under ett år, berättar Värnamo Energis VD, Malin Classon.
 
Vi jobbar hårt för att möta den växande efterfrågan på snabbt bredband.
 
Samtidigt som vi gör förtätningar och ansluter nya bredbandskunder i befintligt fibernät, fortsätter vi även målinriktat att gräva ner mer fiber i helt nya områden.
 
Under 2017 erbjuder vi fiberanslutning i de sista kvarvarande outbyggda områdena inne i Värnamo tätort. På landsbygden prioriterar vi i första hand fiberbyggnation i de områden där telestationer varslats av nedläggning, samt erbjuder fiber i de områden där vi kan samförlägga med elnätsbyggnation.
 

 
Gör en intresseanmälan för att påskynda fiber i ditt område
 
Är du intresserad av fiber kan du redan nu gå in och kika hur status är för just ditt fastighetsområde i vår fiberkarta. Där kan du söka upp din adress, alternativt klicka på ditt bostadsområde och få uppdaterad information om status i just ditt bostadsområde.
 
Om ditt område redan är utbyggt, dirigeras du vidare till vår beställningssida. (Anledningen till att vissa landsbygdsområden fått förtur och redan är färdigutbyggda, kan bero på att fiber lagts ner samtidigt som elnätet byggts om i det berörda området, eller tack vare samtidig förläggning av tex fjärrvärme, nyanläggning av vägar eller annan infrastruktur).
 
Om ditt område ej är utbyggt, kan du göra en intresseanmälan fiberkartan. När tillräckligt antal intresseanmälningar inkommit i ditt område återkommer vi med besked om när en byggnation kan komma att bli aktuell.
 
Fiberkarta

 
Om bidrag för fiberanslutning?
 
Förutom den medfinansiering på 60 miljoner som nu ligger som förslag från Värnamo Stadshus, så finns ett ytterligare redan beslutat bidrag för utbyggnad av bredband på landsbygden. Det redan beslutade bidraget avser privatpersoner och hushåll inom Värnamo kommun som efter 1 januari 2012 anslutit sin fastighet till ett fibernät, och som av kommunen kan få bidrag för viss del av fiberanslutningskostnaden.
 
Minsta anslutningskostnad som berättigar till bidrag är 10 000 kr. För fastigheter där anslutningskostnaden överstiger 10 000 kr men understiger 30 000 kr utgår kommunalt bidrag med 50% av kostnaden som överstiger 10 000 kr.
 
Kommunalt bredbandsbidrag ansöker du om själv på kommunens hemsida. På Värnamo kommuns hemsida kan du även läsa mer om villkoren som krävs för bidrag, samt om hur det går till att ansöka om kommunalt bredbandsbidrag. Länk till Värnamo Kommun kommunalt bidrag vid fiberanslutning. 
 

 
Frågor & svar om fiberanslutning
 
Ytterligare information om fiberanslutning hittar du under fliken frågor och svar vid fiberanslutning. Alternativt kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 0370-69 41 00 eller e-posta kund@varnamoenergi.se  
 
 
 
Värnamo 5:e bäst bredbandstäckning i landet!
 
När Post- och telestyrelsen nyligen presenterade sin rapport om tillgången till bredband i landets kommuner hamnade Värnamo på femte plats. 84,22 procent av hushållen har tillgång till bredband via fiber. Värnamo har därmed klättrat fem platser sedan förra årets rapport. Målsättningen är att 100 procent av invånarna i Värnamo Kommun ska ha möjlighet till fiber år 2020!
 
 
 

Inloggning Kundsida Bredband / TV

Användarnamn:


Lösenord:


Inloggning Webmail

E-Postadress:

Lösenord: