Din värmeväxlare
Hemma i kundens fastighet finns en liten kompakt värmeväxlare, som oftast inte tar större plats än ett badrumsskåp.

Fjärrvärmekunden äger och ansvarar själv för sin värmeväxlare. Värnamo Energi brukar rekommenderar värmeväxlare av märket Alfa Laval. Du hittar mer info om deras värmeväxlare på Alfa Lavals hemsida.

För dig som vill ha ytterligare hjälp med din växlare rekommenderar vi vårt serviceavtal som ger dig möjlighet till service.

Inne i värmeväxlaren finns tre skilda rörsystem. Ett rörsystem för det inkommande heta fjärrvärmevattnet, ett för husets eget tappvatten och ett för husets radiator- och uppvärmningssystem.

Från fjärrvärmenätet leds fjärrvärmevattnet in i kundens värmeväxlare. Där överförs, via åtskilda system, värme till både tappvattnet och till radiatorvattnet. Det är alltså inte fjärrvärmevattnet från Värnamo Energis värmeanläggning som kommer ut ur duschen, eller som cirkulerar runt i radiatorerna (elementen) hemma hos kunden. Dessa båda vattensystem har nämligen sina egna slutna kretslopp.

Efter att fjärrvärmevattnet passerat genom kundens värmeväxlare skickas det ut på nätet igen. Därefter leds fjärrvärmevattnet tillbaks till värmeverket där det på nytt hettas upp för att sedan skickas ut på en ny runda på stan.

Värmeväxlare
varmevaxlare 02
 

Fjärrvärmeområden i Värnamo

Planerade och befintliga områden (karta)